Основни знания, тематично разработени от международен екип експерти. Най-добрите практики в планинската безопасност.
Достъп до Mountainsafety.info
Базата знания


AvaLife
Проекта MountainSafety.info включва членове от Международната Федерация на Сдруженията на Планинските Гидове (IFMGA) и Института за Изследване на Снега и Лавините, Швейцария (SLF/WSL), като член от гледна точка на науката.
Центърът за върхови постижения при военни действия в планински условия (NATO MW COE) като един институционален съдружник.
Проекта е започнат и създаден от Мануел Генсвайн, базиран на прототипа на работна група "Най-добри практики – Спасяване при лавинно нещастие".
Създайте ваши собствени материали за преподаване с елементи от MountainSafety.info!
MSI-Intro
Изберете от долните материали:
 • Илюстрации
 • Текстови материали
 • Учебни помагала
 • Видеа
MountainSafety.info предлага специализирано съдържание за:
Преподаватели по лавинна и планинска безопасност, Планински гидове и водачи, Ски патрули, Планински спасителни служби, Военни алпийски училища, Алпийски клубове.
 • Годишно преглеждане и обновяване.
 • Безопасност и Спасяване.
 • Сняг, Лед, Скали, Ледници, Навигация/Ориентиране, Първа Помощ и други сходни на тях.
 • Добри индустриални практики от гледна точка на преподаването и оперативната работа.
 • Миксирани и подбрани “puzzle parts” подходящи за начинаещи и за професионалисти.
 • Платформа, която е отворена за нови предложения и обратна връзка за членове, от всякакъв вид групи.
Достъп до MountainSafety.info - База знания
 • Достъпът до  данните се базира на годишния абонамент и лиценза, в зависимост от вида на използваните данни.
 • Справедливото ценообразуване се постига чрез включване на броя на членовете на дадена организация, както и от Брутния Вътрешен Продукт (БВП) на съответната държава.
 • Таксите се използват за компенсация на автора, разходи за работни групи, оперативни разходи на MS.i и по специално за бъдещето развитие на неговото съдържание.
 • Потребителите могат свободно да избират на основа на своите изисквания какво съдържание от MS.i - Базата знания желаят да използват.


Достъп до Mountainsafety.info
Базата знания