Политика за Защита на Данните

Моля прочетете внимателно следните условия и състояния преди да пристъпите към действия. Всеки който влиза по една или друга причина в  www.mountainsafety.info, автоматично се съгласява с по долните условия, същите условия също са приложими за  www.mountainsafety.info. Ако имате някакви въпроси или коментари относно лигитимноста на информацията, моля изпратете ни писмо до: info@MountainSafety.info
Контрол на Данни и Собственик:
MountainSafety.info
c/o WSL Institute for Snow and Avalanche Research SLF
Flüelastrasse 11
CH-7260 Davos Dorf
Switzerland
info@mountainsafety.info
Ограничаване на отговорността
MountainSafety.info  отказва всякаква отговорност (също и в случай на небрежност) за щети, произтичащи пряко или косвено от достъпа до уебсайта: MountainSafety.info  или  използването му; от невъзможност за достъп или използване; или от връзки към други уебсайтове.

Прозрачност
Интернет дейноста на MountainSafety.info’s зачита поверителността на своите потребители. Искаме да засилим доверието в Интернет и по тази причина да разкрием начина, по който се справяме с личните данни.
MountainSafety.info третира данните, които му се предоставят, строго поверително и защитава интересите на своите потребители. Личните данни не се продават нито се предоставят на трети страни.

Съдържание на уебсайта
Не поемаме отговоността за точноста на детайлите в уебсайта.
Не можем а гарантираме, че такива данни са напълно актуални.
Не можем да гарантираме, че хардуерът и софтуерът ще функционират без грешки.
Обръщаме вашето внимание на факта, че уебсайта може да съдържа технически неточности и/или печатни грешки.
Информацията на този уебсайт може да бъде променена или актуализирана по всяко време без предупреждение.

Данни за употреба/лични данни
MountainSafety.info отдава голямо значени на защитата на данните. По принцип вие имате възможност да получите достъп до нашия уебсайт, без да предоставяте лични данни. Вие решавати сами за себе си, като посетител на уебсайта MountainSafety.info точно кои лични данни искате да разкриете. Обръщаме вашето внимание на факта, че когато посещавате нашият уебсайт или чете нашия бюлетин, ние автоматично получаваме информация, която ни позволява да определим как посетителите използват нашия уебсайт и бюлетин и коя информация и оферти представляват особен интерес. Тази информация обаче не позволява да се правят каквито и да било заключения за вас, като физическо лице. Данните се обработват, за да ни помогнат да адаптираме нашия уебсайт и услугите, които предлагаме, за да задоволим по-добре нуждите на нашите потребители.
Когато се регистрирате лично или поискате информационен материал или други услуги, ние изискваме лична информация от вас, като вашето име и адрес. В случаите, когато такива услуги се предоставят от трети страни, ние предоставяме вашите данни на съответните доставчици на услуги: Вие ни упълномощавате да го правим, като ни предоставяте вашите данни. Ние обработваме предоставени данни съгласно действащото швейцарско законодателство за защита на данните. В противен случай ние обработваме вашите данни за собствени цели само в анонимен вид. Ние си запазваме правото обаче да използваме такава информация за маркетингови цели. Ние използваме вашите данни при строга поверителност и сами ги обработваме само в анонимна форма. Ние на предоставяме данни на трети страни.
Всяко друго използване на вашите лични данни, по специално продажбата им на трети страни, изрично се изключва. Като регистриран клиент може да изисквате информация от нас за съдържанието на вашите клиентски данни. Имате възможност да коригирате всички данни, предоставени от вас, като ги изтриете или откажете всеки контакт. Изтриването на данни или деактивирането на регистрация може да се извърши само с писмено поискване (по електронна поща, по факс или по пощата).

Нашите лични "бисквитки"
Уебсайта използва "бисквитки", за да помогне при управлението на промоционалните банери и да установи популярността на отделните тематични банери. Тези текстови файлове, съхранявани на вашия твърд диск, не съдържат никакви лични данни, но улесняват използването на нашия уебсайт.
Има разлика между "бисквитките", които остават активни само докато браузъра е отворен, итези, които се съхраняват дългосрочно на твърдия диск. Постоянните "бисквитки", които могат да бъдат свързвани с лични данни, са разрешени съглано швейцарското законодателство за защита на данните, когато потребителят е дал съгласие за тяхното прилагане. Ние спазваме този принцип и ви даваме избор дали искате да работите с постоянни "бисквитки" или не. Въпреки това обръщаме вашето внимание на факта, че достъпът до области, които изискват регистрация, и използването на определени услуги са възможни само когато "бисквитките" са активирани.

Анализ на мрежата
Този уебсайт използва Google Analytics, услуга за мрежови анализ от Google Inc. (“Google”). Google Analytics използва така наречените "бисквитки" – текстови файлове, които се съхраняват на вашия компютър и позволяват да се прави анлиз на използването на уебсайта. Информацията, генерирана чрез "бисквитката" за използването на този уебсайт (включително вашия IP адрес)  се предава на Google сървър в САЩ и се запазва там. Данните, получени от подобни анализи, се оценяват в анонимна форма и служат само за непрекъснато подобряване на този уебсайт и неговото съдържание. Можете да предотвратите инсталирането на тези "бисквитки", като направите съответните настройки в софтуера на вашия браузър; въпреки това, обръщаме вашето внимани на факта, че в този случай може да не сте в състояние да се възползвате от пълния набор от функции на този уебсайт. Използвайки този уебсайт, вие се съгласявате данните, събрани от вас, да бъдат запазвани и ибработвани за предварително посочените цели.

Изключване на отговорност за външни връзки и "бисквитки" от трети страни
Веднага щом се обадите на страницата в уебсайта - доставчик на услуги от трети страни, Вие влизате в зона на интернет извън нашия контрол. Не можем да гарантираме, че доставчиците от трети страни спазват правилата за защита на данните, които ние спазваме. Препоръчваме Ви да се косултирате за правилата на защита на данните на съответните доставчици, преди да използвате техните уебсайтове. Въпреки добросъвестния контрол и подбор не може да поемем никаква отговорност за съдържанието на външни връзки. Ако свързаната страница има съдържание, което е незаконно или обидно, ще изтрием връзките веднага след като сме уведомени.

Авторски права и търговски марки
Цялото съдържание (текст, илюстрации, видеоклипове, запазени знаци и др.) на уебсайта на MountainSafety.info са защитени с авторски права. Когато материалите се изтеглят от уебсайта или се копира съдържание, не се предоставят никакви права. Илюстрации и запазени знаци не могат да бъдат копирани, дублирани, предавани или използвани по друг начин без разрешението на MountainSafety.info. Съдържанието не може да бъде възпроизведено без предварително писмено съгласие на притежателя на авторските права.
MountainSafety.info носи отговорност за правилна политика.