Избор на потребителска група

Спасяване при лавинно нещастие

65 / 65 Елемента
Recco - Грубо претърсване
Начално Грубо претърсване с Recco детектор.
16
Български
1201-1052
13 (21.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Recco - Грубо претърсване [Напреднали]
Recco Грубо претърсване - Напреднали
14
Български
1201-1062
15 (21.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Recco - Екип от двама спасители
Стратегии за претърсване с Recco детектор - екип от двама спасители.
14
Български
1201-1057
8 (21.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Recco - Няколко затрупани
Стратегии за претърсване с Recco детектор, когато има няколко затрупани.
14
Български
1201-1058
8 (21.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Recco - Няколко спасители
Стратегии за претърсване с Recco детектор с няколко спасители.
14
Български
1201-1056
12 (21.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Recco - Няколко спасители [Напреднали]
Разширени техники за претърсване с Recco детектор - няколко спасители.
14
Български
1201-1061
16 (21.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Recco - Подготовка преди търсене
Предварителни стъпки преди да започне същинското търсене с RECCO детектор.
16
Български
1201-1051
12 (21.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Recco - Претърсване в непосредствена близост до други спасители
Recco претърсване в близост до други спасители.
14
Български
1201-1064
9 (21.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Recco - Претърсване в непосредствена близост до линията на сондиране
Recco претърсване в непосредствена близост до линията на сондиране.
14
Български
1201-1063
11 (21.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Recco - Претърсване за далеко затрупани
Recco претърсване за други далеко затрипани.
14
Български
1201-1065
12 (02.12.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Recco - Проверка на детектора и батериите
Проверка на Recco детектора и процедура за зареждане на батериите.
16
Български
1201-1050
10 (21.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Recco - Търсене на сигнал
Recco  - Действия при търсене на сигнал и всички важни детайли относно ширината на претърсваната ивица и търсе при наклонен терен.
16
Български
1201-1049
18 (21.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Recco - Търсене на сигнал (Напреднали)
Разширени техники за претърсване с Recco детектор.
14
Български
1201-1059
16 (21.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Recco - Уцелване
Уцелване използвайки техниката - правоъгълно спираловидно сондиране.
14
Български
1201-1054
8 (21.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Recco - Фази при претърсване/Общ поглед
Общ поглед на фазите при претърсване с Recco детектор.
14
Български
1201-1055
11 (02.12.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Recco - Фино претърсване
Фино претърсване с Recco детектор.
15
Български
1201-1053
14 (21.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Авариен план
Протокол, който да ни доведе до един успешен край, приложим при другарска помощ.
20
Български
1201-1044
15 (21.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Групова проверка
Груповата проверка потвърждава, дали лавинните уреди на членовете на групата са включени  и дали функционират правилно. Да се има на предвид, че тази проверка установява само, дали функциите ИЗЛЪЧВАНЕ/ТЪРСЕНЕ работят правилно.
21
Български
1201-1013
18 (08.12.2020)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Дължина на Снежния Конвейeр
Определяне на оптималната дължина на конвейeра на базата на дълбочината на затрупване и наклона на склона.
19
Български
1201-1033
16 (07.12.2021)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Затрупан - без лавинен уред
Претърсване за затрупан, който е без лавинен уред. Последователност от различни процедури, когато спасителите са малко или при наличие на достатъчно за по обстойно претърсване.
19
Български
1201-1041
15 (21.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Избягване на смущения
Важни предпазни мерки как да се избягват смущенията, когато се работи в режими - ИЗЛЪЧВАНЕ/ТЪРСЕНЕ.
21
Български
1201-1008
19 (19.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Как да се тълкува.....
Как да успеете да разчете правилно индикациите за разстояние и да изградите "Въображаема карта" на спасителния сценарий, в случаи с няколко затрупани използвайки информацията от уреда, е ключът за успешния край. Правилното разбиране на ситуацията позволява да се вземат правилните решения отнесено към най-добрите стратегии за търсене и спасяване.
21
Български
1201-1019
14 (18.01.2021)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Как като използваме силата на аналоговите сигнали да надградим нашата въображаема карта
Използване на аналоговия сигнал по нов начин, като проверка на силата на звука, лесно за преподаване и ни позволява да надградим  нашата Въображаема карта при един спасителен план, базиран на надеждна и моментна аудио връзка в реално време.
18
Български
1201-1038
8 (26.01.2021)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Къде да се копае, когато е невъзможно попадение със сонда
Процедури за претърсване и откопаване, когато е невъзможно Попадение поради: дълбочината на затрупване или когато снежните отлагания са смесени с дървета, камъни или лед.
19
Български
1201-1040
6 (20.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Лична спасителна екипировка
Задължителната лична спасителна екипировка на всеки един, когато се работи в лавиноопасен терен.
21
Български
1201-1007
14 (19.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Методи за събиране на специфична информация от мястото на нещастието и от спасителната акция
6
Български
1201-1078
13 (28.11.2021)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Микро Кутия
Решаване на сложен случай с няколко затрупани по време на претърсване, когато цифровият подход не е ефективен.
18
Български
1201-1048
7 (02.12.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Начини за носене
Как да се носи лавинния уред, правилно и сигурно.
21
Български
1201-1006
12 (19.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Няколко затрупани
Последователност от действия, когато разрешаваме случай с няколко затрупани, като използваме функцията Маркиране.
21
Български
1201-1011
10 (19.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Няколко затрупани - Стратегия за търсене
Порцедури за разрешаване на случаи с няколко затрупани, като използваме лавинен уред. Да се разчита на функциите на уреда, като първи избор ефикасността на функцията Маркиране, която ще ни помогне да определим на базата на един сигурен критерии, кога трябва да преминем към други алтернативни методи за претърсване като: Претърсване на Микро Ивици или Метод на Три кръга.
19
Български
1201-1020
15 (03.02.2021)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Няколко спасители при фази: Фино претърсване и Уцелване
Успешното използване на ресурсите, когато разполагаме с много спасители за приключване на последните две фази при претърсване. Благодарение на ясните команди и физическото разпределение на работните пространства, екипът спестява време и повишава шансовете за оцеляване.
20
Български
1201-1018
9 (19.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Обхват на задачата - оборудване и комуникация при организирана лавинна акция
Задачи за управление на логистиката, комуникациите и оборудването.
8
Български
1201-1075
7 (17.10.2021)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Обхват на задачата - помощ при ръководенето на организирана лавина акция
7
Български
1201-1076
5 (17.10.2021)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Общ поглед върху водещите задачи при спасителни акции
Задачи при ръководене на спасителна акция.
9
Български
1201-1071
29 (17.10.2021)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Оптимизиране на шансовете за оцеляване на всичките затрупани
Как да постигнем възможно най-добрите резултати за най-кратко време, кого разполагаме с малко на брой спасители. Осланяйки се на броя на затрупаните, особенности на терена и информацията за жизненоважните данни, как да подредим последователноста от действия ни. Което ще ни доведе до един успешен край. Затрупаните с висок шанс за оцеляване, които изискват малък ресурс, са с приоритет.
18
Български
1201-1046
8 (21.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Оптимизиране шансовете за оцеляване (Дълбочина на Затрупване)
Как да постигнем най-добри резултати за най-кратко време, когато разполагаме с малък на брой спасители? Когато затупаните са на плитко или не толкова дълбоко изискват по малко спасители и имат по голям шанс за оцеляване. Съветът е да насочим усилията си към тях преди да започнем откопаването на дълбоко затрупаните, които изискват по вече спасители и в същото време техните шансове за оцеляване остават много ниски.
19
Български
1201-1039
8 (20.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Основни положения при работа с лавинен уред
8
Български
1201-1113
11 (05.12.2021)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Откопаване - Снежен Конвейер
Обикновен - Снежен конвейер, който ни позволява да откопаем затрупания, веднага след едно начално спасително обучение. Техниката е пригодена за една осреднена дълбочина на затрупване. При особенните случаи е добре да се приложи много по успешно пълната версия на техниката.
21
Български
1201-1010
17 (19.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Подход към летището
Сходни гледни точки между различните фази при претърсване с лавинен уред и приземяването на самолет, включващо много важни детайли: баланс между скорост и прецизност при претърсване, както и разстоянието между уреда и снежната повърхност.
21
Български
1201-1009
20 (19.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Позициониращо Сондиране - Правоъгълно Спираловидно
Определяне на позицията на затрупаният с няколко попадения в сондираща спирала, което ни дава възможност да намерим правилната начална точка и позиционирането на Снежния конвейер. Това помага за избягване на ненужните физически усилия и по бързо достигане до главата на затрупаният.
18
Български
1201-1043
10 (04.12.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Предпазно и спешно обурудване
Предпазно и спешно оборудване, което се използва при навлизане в лавиноопасен терен.
21
Български
1201-1004
11 (17.06.2020)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Претърсване на Микро Ивици (динамично)
Решаване на сложни случаи, когато има няколко затрупани чрез адаптиране алтернативни стратегии за търсене.
19
Български
1201-1037
5 (20.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Самопроверка на уреда и нивото на батериите
Информация за изправноста на уреда и нивото на батериите.
22
Български
1201-1005
15 (17.06.2020)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Смущения: Разбиране, Откриване, Разрешаване
Разбираме какъв е проблема на базата на смущения, как да различим реален от измамен сигнал и как да търсим в зони с много смущения.
19
Български
1201-1031
8 (19.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Снежен Конвейeр: Оптималният брой спасители-копачи
Определяне на оптималният брой спасители-копачи в конвейeра при откопаване.
19
Български
1201-1035
12 (20.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Снежен Конвейeр: Отсичане на блокчета
Отсичане на блокчета в случай, когато снежните отлагания са прекалено твърди за да бъдат изгребвани или откопавани.
19
Български
1201-1027
6 (05.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Снежен Конвейeр: Прехвърляне на снега
Организация при откопаване и определяне на широчината на снежния конвейeр.
18
Български
1201-1022
7 (27.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Снежен Конвейeр: Първи визуален контакт
Процедури след първия визуален контакт с пострадалият.
19
Български
1201-1028
7 (05.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Снежен Конвейeр: Ръководител
Критерии, кога е наложително да се назначи ръководител.
18
Български
1201-1034
11 (20.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Снежен Конвейeр: Смяна
Смяна на спасителите в снежния конвейeр с цел избягване на ранната умора и гарантиране на дълготрайна ефективност при копане.
18
Български
1201-1024
5 (27.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Снежен Конвейер: Допълнително пространство за оказване на първа помощ
Кога е нужно да се  разшири разкопаната площ с цел направа на място за оказване на първа помощ.
19
Български
1201-1036
5 (26.01.2021)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Снежен Конвейер: Начало / Подреждане на спасителите
Най-добрата техника за откопаване на затрупани с много ясни инструкции за подредбата на спaсителите и къде да започне копането.
19
Български
1201-1021
10 (27.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Снежен Конвейер: Разчистване на откопаното
Разчистване на откопаният сняг в края на конвейера по един ефективен начин, така че да не се компрометира положителния резултат на работния процес.
19
Български
1201-1025
7 (27.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Сондиране: Локално сондиране - правоъгълно спираловидно
Техника Локално сондиране, представена в детайли.
17
Български
1201-1067
9 (21.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Сондиране: маркирана площ - Грубо сондиране
Техники при Грубо сондиране.
17
Български
1201-1068
15 (22.07.2021)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Сондиране: маркирана площ - Фино сондиране
Техники при Фино сондиране.
17
Български
1201-1069
14 (21.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Спешно обаждане
Съобщение за нещастен случай към ПСС.
20
Български
1201-1015
19 (07.09.2020)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Стратегия при сондиране - последователност от действия
Систематична последователност от действия при сондиране.
17
Български
1201-1066
11 (21.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Събиране и документиране на специфична информация от мястото на нещастието и от спасителната акция
7
Български
1201-1077
8 (17.10.2021)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Съотношение между Скорост, Прецизност и Решение
Изследване, което ни дава възможността да съпоставим всеки отделен елемент по време на претърсването, спрямо отделните аспекти: Скорост, Прецизност и Решение, които от своя страна са ключовите елементи за създаване на стратегия. За опитни спасители - разбирането, осъзнаването и взаймовръзката на тези три елемента е много важно за вземане на крайно решение.
18
Български
1201-1045
6 (21.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Съотношението между скорост и прецизност
Идеалното съотношение между скорост и прецизност при претърсване, което ни води до един успешен край. Бързо, колкото е възможно и прецизно, колкото е необходимо.
20
Български
1201-1016
12 (19.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Търсене на сигнал - Напреднали
Търсене на сигнал - Напреднали с използване на специални процедури при претърсване в много големи лавини и когато затрупаният е избутан под неразрушената снежната повърхност, извън видимите граници на лавината. Включва вземане на важни решения например: как да намалим зоната за претърсване.
17
Български
1201-1042
21 (26.01.2021)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Фази при търсене
Един общ план, който ни показва четирите фази при търсене с лавинен уред - спасяване при лавинно нещастие. Последователност от действия, които ни дават възможност за провеждане на успешно и систематично претърсване за затрупан.
21
Български
1201-1012
14 (19.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Фино претърсване НА КРЪСТ
Техника за претърсване с лавинен уред, за да се намали колкото е възможно площа преди да започне сондиране.
21
Български
1201-1017
11 (19.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Фино претърсване в Кръг
Прецизна техника за фино претърсване при търсене на дълбоко затрупан. Когато той се намира в явни дълбочини в терена, тесни дерета или цепнатини.
18
Български
1201-1047
16 (21.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли