Избор на потребителска група
Промяна зададена конфигурация
Зареждане на преглед
Не възможен преглед

Избягване на смущения

Зареждане на преглед
Не възможен преглед
Важни предпазни мерки как да се избягват смущенията, когато се работи в режими - Приемане/Предаване.
19
1201-1008
16 (19.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.