Избор на потребителска група
Промяна зададена конфигурация
Зареждане на преглед
Не възможен преглед

Откопаване - Снежен Конвейер

Зареждане на преглед
Не възможен преглед
Обикновен - Снежен конвейер, който ни позволява да откопаем затрупания, веднага след едно начално спасително обучение. Техниката е пригодена за една осреднена дълбочина на затрупване. При особенните случаи е добре да се приложи много по успешно пълната версия на техниката.
21
1201-1010
17 (18.07.2022)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.