Избор на потребителска група
Промяна зададена конфигурация
Зареждане на преглед
Не възможен преглед

Фино претърсване в Кръг

Зареждане на преглед
Не възможен преглед
Прецизна техника за фино претърсване при търсене на дълбоко затрупан. Когато той е се намира в явни дълбочини в терена, тесни дерета или цепнатини.
17
1201-1047
15 (21.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.