Избор на потребителска група
Промяна зададена конфигурация
Зареждане на преглед
Не възможен преглед

Как да се тълкува.....

Зареждане на преглед
Не възможен преглед
Как да успеете да разчете правилно индикациите за разстояние и да изградите "Въображаема карта" на спасителния сценарий, в случаи с няколко затрупани използвайки информацията от уреда, е ключът за успешния край. Правилното разбиране на ситуацията позволява да се вземат правилните решения отнесено към най-добрите стратегии за търсене и спасяване.
20
1201-1019
14 (18.01.2021)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.