Избор на потребителска група
Промяна зададена конфигурация
Зареждане на преглед
Не възможен преглед

Първоначална медицинска оценка на затрупан в лавина

Зареждане на преглед
Не възможен преглед
Важни първоначални стъпки за оценка на състоянието на затрупан в лавина.
14
1201-1102
8 (22.07.2021)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.