Избор на потребителска група
Промяна зададена конфигурация
Зареждане на преглед
Не възможен преглед

Микро Кутия

Зареждане на преглед
Не възможен преглед
Решаване на сложен случай с няколко затрупани по време на претърсване, когато цифровият подход не е ефективен.
16
1201-1048
7 (02.12.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.