Избор на потребителска група
Промяна зададена конфигурация
Зареждане на преглед
Не възможен преглед

Лична спасителна екипировка

Зареждане на преглед
Не възможен преглед
Задължителната лична спасителна екипировка на всеки един, когато се работи в лавиноопасен терен.
19
1201-1007
14 (19.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.