Избор на потребителска група
Промяна зададена конфигурация
Зареждане на преглед
Не възможен преглед

Съотношение между Скорост, Прецизност и Решение

Зареждане на преглед
Не възможен преглед
Изследване което ни дава възможност да съпоставим всеки отделен елемент по време на претърсването в отделните аспекти: Скорост, Прецизност и Решение, които от друга страна са ключовите елементи за създаване на стратегия. За натренирани спасители, разбирането и осъзнаването на тези три елемента и взаймовръзката им е много важно за вземането на едно крайно решение.
17
1201-1045
5 (21.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.