Избор на потребителска група
Промяна зададена конфигурация
Зареждане на преглед
Не възможен преглед

Преместване на пострадалия извън нишата, в началото на снежния конвейер

Зареждане на преглед
Не възможен преглед
Последователност от действия и решения при преместване на пострадал в лавина извън нишата, в началото на снежния конвейер.
12
1201-1105
11 (22.07.2021)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.