Избор на потребителска група
Промяна зададена конфигурация
Зареждане на преглед
Не възможен преглед

Първоначално обдишване

Зареждане на преглед
Не възможен преглед
Последователност от действия при първоначално обдишване от спасители, обучени да следват BLS алгоритъма.
14
1201-1104
14 (10.12.2023)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.