Избор на потребителска група
Промяна зададена конфигурация
Зареждане на преглед
Не възможен преглед

Няколко затрупани - Стратегия за търсене

Зареждане на преглед
Не възможен преглед
Порцедури за разрешаване на случаи с няколко затрупани, като използваме лавинен уред. Да се разчита на функциите на уреда, като първи избор ефикасността на функцията Маркиране, която ще ни помогне да определим на базата на един сигурен критерии, кога трябва да преминем към други алтернативни методи за претърсване като: Претърсване на Микро Ивици или Метод на Три кръга.
17
1201-1020
14 (03.02.2021)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.