Избор на потребителска група
Промяна зададена конфигурация
Зареждане на преглед
Не възможен преглед

Снежен Конвейeр: Оптимален брой спасители-копачи

Зареждане на преглед
Не възможен преглед
Определяне на оптималният брой спасители-копачи в конвейeра при откопаване.
19
1201-1035
13 (20.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.