Избор на потребителска група
Промяна зададена конфигурация
Зареждане на преглед
Не възможен преглед

Снежен Конвейер: Разчистване на откопаното

Зареждане на преглед
Не възможен преглед
Разчистване на откопаният сняг в края на конвейера по един ефективен начин, така че да не се компрометира положителния резултат на работния процес.
19
1201-1025
7 (27.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.