Избор на потребителска група
Промяна зададена конфигурация
Зареждане на преглед
Не възможен преглед

Снежен Конвейeр: Прехвърляне на снега

Зареждане на преглед
Не възможен преглед
Организация при откопаване и определяне на широчината на снежния конвейeр.
17
1201-1022
7 (27.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.