Избор на потребителска група
Промяна зададена конфигурация
Зареждане на преглед
Не възможен преглед

Снежен Конвейер: Начало / Подреждане на спасителите

Зареждане на преглед
Не възможен преглед
Най-добрата техника за откопаване на затрупани с много ясни инструкции за подредбата на спaсителите и къде да започне копането.
17
1201-1021
10 (27.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.