Избор на потребителска група
Промяна зададена конфигурация
Зареждане на преглед
Не възможен преглед

Оказване на помощ, Наблюдаване и Преместване на пострадалия на безопасно място

Зареждане на преглед
Не възможен преглед
Оказване на помощ на затрупан в лавина, докато сте в лавинното поле.
13
1201-1106
14 (01.04.2021)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.