Избор на потребителска група
Промяна зададена конфигурация
Зареждане на преглед
Не възможен преглед

Обръщане на пострадалият по гръб за да се направи правилно CPR

Зареждане на преглед
Не възможен преглед
В много от случаите затрупаните в лавина са обърнати с лицето надолу. Това се явява като едно допълнително затруднение за спасителите, които трябва да направят оценка на състоянието и да окажат помощ на пострадалия възможно най-бързо, след като разкрият главата и гръдният кош.
15
1201-1101
9 (22.07.2021)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.