Odabir korisničke grupe
Promijeni osnovnu konfiguraciju
Učitavanje pregleda
Pregled trenutno nije dostupan

Group Check

Učitavanje pregleda
Pregled trenutno nije dostupan
The Group Check verifies that the transceivers of all group members are turned on and functioning properly. This systematic approach provides a quantitative range check on a daily basis. The tests are done within a defined test distance with minimum requirements for transmit field strength and receiver sensitivity. The single group check only checks the SEND function of the participants and the SEARCH function of the group leader. The double group check verifies SEARCH and SEND of the participants and the group leader.
21
Sadržaj ne postoji na Bosanski. Koristi umjesto toga.
1201-1013
12 ({{dan}}.{{mjesec}}.{{godina}})
Cijenu određuje grupa korisnika. Molimo unesite prvi element u košaricu i formirajte svoju korisničku grupu.