Odabir korisničke grupe
Promijeni osnovnu konfiguraciju
Učitavanje pregleda
Pregled trenutno nije dostupan

Kako tumačiti…

Učitavanje pregleda
Pregled trenutno nije dostupan
 Pravilno tumačenje oznake udaljenosti i izrada mentalne mape scenarija spašavanja pomoću višestrukih podataka o zatrpavanju koje primi primopredajnik ključno je za uspjeh. Pravilno razumijevanje situacije omogućava donošenje ispravnih odluka koje se tiču najboljih strategija pretraživanja i spašavanja.
21
1201-1019
1 ({{dan}}.{{mjesec}}.{{godina}})
Cijenu određuje grupa korisnika. Molimo unesite prvi element u košaricu i formirajte svoju korisničku grupu.