Odabir korisničke grupe
Promijeni osnovnu konfiguraciju
Učitavanje pregleda
Pregled trenutno nije dostupan

Using Analog Sound Checks For Improving Your Mental Map

Učitavanje pregleda
Pregled trenutno nije dostupan
Using analog sound with a modern approach, such as the “sound check” is easy to teach and allows for building up and updating the “mental map” of the rescue scenario based on reliable and instant, “real time” audio feedback.
18
Sadržaj ne postoji na Bosanski. Koristi umjesto toga.
1201-1038
7 ({{dan}}.{{mjesec}}.{{godina}})
Cijenu određuje grupa korisnika. Molimo unesite prvi element u košaricu i formirajte svoju korisničku grupu.