Odabir korisničke grupe
Promijeni osnovnu konfiguraciju
Učitavanje pregleda
Pregled trenutno nije dostupan

Initial Medical Assessment of the Avalanche Patient

Učitavanje pregleda
Pregled trenutno nije dostupan
The important first steps of the medical assessment of the avalanche patient.
14
Sadržaj ne postoji na Bosanski. Koristi umjesto toga.
1201-1102
2 ({{dan}}.{{mjesec}}.{{godina}})
Cijenu određuje grupa korisnika. Molimo unesite prvi element u košaricu i formirajte svoju korisničku grupu.