Ochrana osobních údajů

Než budete pokračovat, pečlivě si přečtěte následující podmínky. Každý, kdo navštíví web www.mountainsafety.info, tak souhlasí s níže uvedenými podmínkami; tyto podmínky platí také pro www.mountainsafety.info. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky k právním informacím, zašlete e-mail na adresu info@MountainSafety.info
Správce údajů a vlastník:
MountainSafety.info
c/o WSL Institute for Snow and Avalanche Research SLF
Flüelastrasse 11
CH-7260 Davos Dorf
Switzerland
info@mountainsafety.info
Omezení odpovědnosti
MountainSafety.info odmítá veškerou odpovědnost (i v případě nedbalosti) za jakékoli škody vyplývající přímo nebo nepřímo z přístupu na web MountainSafety.info nebo jeho použití; z nemožnosti přístupu nebo použití; nebo z odkazů na jiné webové stránky. 

Transparentnost
Internetové aktivity MountainSafety.info respektují soukromí svých uživatelů. Chceme posílit důvěru v internet, a proto zveřejnit způsob, jakým nakládáme s osobními údaji.
MountainSafety.info zachází s daty, které jsou poskytovány uživateli, přísně důvěrně a chrání zájmy svých uživatelů. Osobní údaje se neprodávají ani nepředávají třetím stranám.

Obsah webových stránek
Za správnost detailů na webu nepřijímáme žádnou odpovědnost. Nemůžeme zaručit, že tyto údaje jsou plně aktuální.
Nemůžeme zaručit, že hardware a software budou fungovat bez chyb. Upozorňujeme vás na skutečnost, že web může obsahovat technické nepřesnosti a/nebo typografické chyby.
Informace na tomto webu mohou být kdykoli změněny nebo aktualizovány bez předchozího upozornění.

Údaje o použití / osobní údaje
MoMountainSafety.info klade velký důraz na ochranu dat. V zásadě máte přístup na naše webové stránky bez poskytnutí jakýchkoli osobních údajů. Jako návštěvník webu ctivascular.ch si sami vyberete, jaké osobní údaje nám chcete sdělit. Upozorňujeme vás na skutečnost, že když navštívíte náš web nebo si přečtete náš informační bulletin, automaticky dostáváme informace, které nám umožňují určit, jak návštěvníci používají naše webové stránky a informační bulletin a které informace a nabídky jsou zvláště zajímavé. Údaje jsou zpracovávány, aby nám pomohly přizpůsobit naši webovou stránku a služby, které nabízíme, aby lépe vyhovovaly potřebám našich uživatelů.
Když se osobně zaregistrujete nebo požadujete informační materiály nebo jiné služby, požadujeme od vás osobní údaje, jako je vaše jméno a adresa. Pokud jsou tyto služby zajišťovány třetími stranami, poskytujeme vaše údaje příslušným poskytovatelům služeb: udělujete nám k tomu svolení tím, že nám dáváte svá data. S dodávanými údaji nakládáme v souladu s platnými švýcarskými právními předpisy o ochraně údajů. Jinak zpracováváme vaše údaje pro naše vlastní účely pouze v anonymní podobě. Vyhrazujeme si však právo použít tyto informace pro marketingové účely. Vaše údaje používáme přísně důvěrně a sami je zpracováváme pouze v anonymní podobě. Žádná data nejsou poskytována třetím stranám.
Jakékoli jiné použití vašich osobních údajů, zejména jejich prodej třetím stranám, je výslovně vyloučeno. Jako registrovaný zákazník můžete od nás požadovat informace o obsahu vašich zákaznických údajů. Máte možnost opravit jakékoli údaje, které nám byly poskytnuty, nechat je vymazat nebo odmítnout jakýkoli kontakt. Vymazání údajů nebo deaktivace registrace lze provést pouze na základě písemné žádosti (e-mailem, faxem nebo poštou).

Naše vlastní cookies
Web používá soubory cookie ke správě reklamních bannerů a ke stanovení popularity jednotlivých tematických oblastí. Tyto textové soubory uložené na vašem pevném disku neobsahují žádné osobní údaje, ale usnadňují vaše používání našich webových stránek.
Rozlišuje se mezi soubory cookie, které zůstávají aktivní, pouze pokud je otevřený prohlížeč, a těmi, které jsou dlouhodobě uloženy na pevném disku. Trvalé soubory cookie, které lze propojit s osobními údaji, jsou podle švýcarských zákonů o ochraně údajů povoleny pouze v případě, že uživatel udělil souhlas s jejich implementací. Respektujeme tento princip a dáváme vám na výběr, zda si přejete pracovat s trvalými cookies nebo ne. Upozorňujeme však na skutečnost, že přístup do oblastí vyžadujících registraci a používání určitých služeb je možný pouze tehdy, když jsou povoleny soubory cookie.

Webová analýza
Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy od společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá takzvané „cookies“ - textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace generované pomocí cookies o vašem používání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) se přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Údaje, které z těchto analýz vycházejí, jsou vyhodnocovány anonymně a slouží pouze k neustálému zlepšování této webové stránky a jejího obsahu. Instalaci těchto cookies můžete zabránit provedením příslušných nastavení v softwaru vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na skutečnost, že v takovém případě možná nebudete moci využívat celou škálu funkcí tohoto webu. Používáním této webové stránky souhlasíte s ukládáním a zpracováváním údajů shromážděných od vás pro výše uvedené účely.

Vyloučení odpovědnosti za odkazy a cookies třetích stran
Jakmile otevřete webovou stránku externího poskytovatele služeb, vstoupíte do oblasti internetu mimo naši kontrolu. Nemůžeme zaručit, že poskytovatelé třetích stran dodržují pravidla ochrany údajů, která respektujeme. Před použitím jejich webových stránek doporučujeme projít zásady ochrany údajů příslušných poskytovatelů. I přes svědomitou kontrolu a výběr nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za obsah externích odkazů. Pokud propojená stránka obsahuje obsah, který je nezákonný nebo urážlivý, odkazy ihned po informování smažeme.

Autorská práva a ochranné známky
Veškerý obsah (text, fotografie, videa, loga atd.) Webových stránek MountainSafety.info je chráněn autorskými právy. Když je materiál stažen z webu nebo zkopírován obsah, nejsou udělena žádná práva. Obrázky a loga nelze kopírovat, duplikovat, přenášet ani jinak používat bez souhlasu MountainSafety.info. Obsah nelze reprodukovat bez předchozího písemného souhlasu držitele autorských práv.
MountainSafety.info odpovídá za tyto zásady ochrany osobních údajů.