Témata

MountainSafety.info v současné době vytváří další témata. Po záchraně z laviny, která se stala náhodou výchozím bodem, je horská pohotovostní medicína dalším logickým krokem, protože pro úspěšnou záchranu je optimální interakce mezi záchranou v lavině a první pomocí na místě nehody rozhodující. MountainSafety.info se ovšem neváže pouze k lavinovým nebo zimním aktivitám, obsah se bude v budoucnu vztahovat na všechny aspekty spojené s bezpečností v horském prostředí, zahrnující témata týkající se pohybu po skále, ledu, ledovci, navigaci, počasí, rozhodování atd.
Klíčovou výhodou MountainSafety.info je konzistentnost obsahu a terminologie v rámci tématu a mezi souvisejícími tématy.
Všechny překlady jsou prováděny zkušenými členy pracovní skupiny, kteří jsou stoprocentně obeznámeni s metodami, technikami, systémy a strategiemi z provozního hlediska i z hlediska výuky.
Pro dosažení těchto cílů členové pracovních skupin MountainSafety.info úzce spolupracují nejen při tvorbě materiálů, ale také vyučují společné kurzy, aby zajistili vysokou úroveň synchronizace a společné praktické porozumění.
Záchrana v lavině
Záchrana v lavině je prvním tématem v rámci MountainSafety.info
V naší pracovní skupině máme klíčové zástupce ze všech skupin uživatelů a úrovní uživatelů z Rakouska, Bosny, Bulharska, Kanady, Chorvatska, Francie, Německa, Holandska, Islandu, Itálie, Japonska, Norska, Polska, Slovenska, Slovinska, Švédska, Švýcarska a Spojené státy americké.
V počátečních čtyřech letech jsme společným úsilím v oblasti výzkumu a vývoje shromáždili osvědčené postupy při záchraně z laviny. Jako průkopnická pracovní skupina jsme současně vyvinuli efektivní přístup k mezinárodní spolupráci a také zcela nové webové pracovní nástroje jako tento portál. 
Prozkoumat
První pomoc / Horská záchranná služba
Obsah je v současné době vyvíjen ve spolupráci se členy pracovní skupiny zastupujícími mnoho různých zemí a skupin uživatelů.
Prozkoumat
Laviny a řízení rizik
Obsah je v současné době vyvíjen ve spolupráci se členy pracovní skupiny zastupujícími mnoho různých zemí a skupin uživatelů.
Prozkoumat