درباره ما


انجمن ما شامل اعضای انجمن بین المللی راهنمایان کوهستان و همچنین عضو علمی  موسسه (اس ال اف / دابلیو اس ال) سوئیس برای تحقیقات برف و بهمن است

مرکز برتری جنگ کوهستان ناتو و فدراسیون بین المللی کوهنوردی (یو آی ا ا) با مجموعه ما همکاری میکنند

این پروژه توسط (مانوئل گانسوین) آغاز شده و همراه با یک گروه پیشگام در بحث  "بهترین روش ها درامداد ونجات بهمن" توسعه یافته است