اطلاعات مجاز

لطفاً قبل از اقدام شرایط و ضوابط زیر را به دقت مطالعه کنید. کسانی که از این وب سایت بازدید میکنند، به این معنی است که با شرایط زیر موافقت می کنند؛
اگر در مورد اطلاعات حقوقی سوال یا نظری دارید ، لطفاً یک ایمیل مستقیم به آدرس زیر ارسال کنید
info@MountainSafety.info
منتشر کننده و مسئول محتوای وب سایت
MountainSafety.info
c/o WSL Institute for Snow and Avalanche Research SLF
Flüelastrasse 11
CH-7260 Davos Dorf
(Switzerland)
info@mountainsafety.info

اطلاعات تماس
info@MountainSafety.info