انتخاب کروه کاربری
تغییر تنظیمات سفارشی
در حال بارگیری پیش نمایش
پیش نمایش امکان پذیر نیست

اصول روش تخلیه برف

در حال بارگیری پیش نمایش
پیش نمایش امکان پذیر نیست
اصول روش تخلیه برف ، نحوه تخلیه برف روی  یک فرد مدفون را توسط امدادگر با حداقل تمرین به ما نشان میدهد. این روش برای یک فرد دفن شده در عمق متوسط بسیار موثر است . در موارد خاص استفاده از نسخه کامل تر این روش، میتواند نتایج بهینه تری داشته باشد
21
1201-1010
1 (18.07.2022)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید