انتخاب کروه کاربری
تغییر تنظیمات سفارشی
در حال بارگیری پیش نمایش
پیش نمایش امکان پذیر نیست

چک گروه

در حال بارگیری پیش نمایش
پیش نمایش امکان پذیر نیست
چک کردن گروه مشخص میکند که دستگاه ترانسیور اعضای گروه روشن است و عملکرد درستی دارد .این راهبرد سیستمی کمک میکند که چک کردن افراد محقق شود . در حالیکه چک کردن تکی فقط قابلیت ارسال دستگاه شرکت کنندگان را مشخص میکند چک کردن دوبل این امکان چک کردن قابلیت ارسال و هم دریافت سیگنال شرکت کنندگان و لیدر برنامه را مهیا میکند
20
1201-1013
1 (08.12.2020)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید