انتخاب کروه کاربری
تغییر تنظیمات سفارشی
در حال بارگیری پیش نمایش
پیش نمایش امکان پذیر نیست

...چگونه برداشت صحیح داشته باشیم

در حال بارگیری پیش نمایش
پیش نمایش امکان پذیر نیست
برای داشتن  برداشتی صحیح از اعداد و نشانگرهای روی دستگاه ترانسیور و همینطور نقشه و طرح درستی از سناریوی جستجو در ذهن باید بدانیم که اطلاعات نمایش داده شده بر روی ترنسیور نقشی کلیدی در موفقیت جستجو دارد . برداشت درست از موقعیت به ما این امکان را میدهد که بهترین نوع جستجو  و سناریوی نجات را دنبال کنیم
20
1201-1019
1 (18.01.2021)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید