انتخاب کروه کاربری
تغییر تنظیمات سفارشی
در حال بارگیری پیش نمایش
پیش نمایش امکان پذیر نیست

چند امدادگر در جستجوی دقیق و استفاده از میل سونداژ

در حال بارگیری پیش نمایش
پیش نمایش امکان پذیر نیست
در دو فاز انتهایی پیدا کردن نفرات ، در صورتی که بیش از 1 امدادگر داشته باشیم میتوانیم کارآیی بالاتری داشته باشیم . با راهبری و دستورات مناسب لیدر و تقسیم نفرات برای کارهای مختلف میتوان در زمان جستجو صرفه جویی زیادی کرد و شانس نجات دادن دفن شدگان را افزایش داد
19
1201-1018
2 (19.11.2019)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید