انتخاب کروه کاربری
تغییر تنظیمات سفارشی
در حال بارگیری پیش نمایش
پیش نمایش امکان پذیر نیست

احیای تنفسی

در حال بارگیری پیش نمایش
پیش نمایش امکان پذیر نیست
مراحل اجرای تنفس احیای تنفسی توسط امدادگرها آموزش دیده توسط موسسه بی ال اس
14
1201-1104
1 (22.07.2021)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید