انتخاب کروه کاربری
تغییر تنظیمات سفارشی
در حال بارگیری پیش نمایش
پیش نمایش امکان پذیر نیست

مسیر تخلیه برف، برش بلوک های برف

در حال بارگیری پیش نمایش
پیش نمایش امکان پذیر نیست
هنگامی که توده برف برای پارو کردن یا حرکت دادن بیش از حد سفت و محکم است، بلوک های برف را برش دهید
19
1201-1027
1 (05.11.2019)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید