انتخاب کروه کاربری
تغییر تنظیمات سفارشی
در حال بارگیری پیش نمایش
پیش نمایش امکان پذیر نیست

برای انجام احیای قلبی ریوی (سی پی آر) کارآمد ، مصدوم را به پشت برگردانید

در حال بارگیری پیش نمایش
پیش نمایش امکان پذیر نیست
اکثر مصدومین بهمن با سر رو به پایین پیدا می شوند. این یک چالش اضافی برای امدادگران است که باید به محض دسترسی به سر و قفسه سینه، ارزیابی و درمان بیمار شروع کنند
15
1201-1101
1 (22.07.2021)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید