Aiheet

MountainSafety.info sivustoa kehitetään jatkuvasti. Lumiturvallisuussisällön jälkeen seuraavaksi kehitettävä aihealue on Vuoristo Ensihoito. Nämä kaksi aihetta yhdessä muodostavat kokonaisuuden, jolla taataan paras hoito ja lopputulos mahdollisessa onnettomuustilanteessa. MountainSafety.info tulee myös jatkossa sisältämään muuhun vuoristoturvallisuuteen liittyviä aiheita kuten; kallio, jää, jäätikkö, navigaatio, vuoristosää ja päätöksentekoon liittyviä asioita. 
Johdonmukainen sisältö ja terminologia aiheen sisällä ja eri aiheiden välillä on MountainSafety.infon valtti. Kaikki käännöstyö on kokeneiden työryhmän jäsenten vastuulla jotka ovat perehtyneet menetelmiin, tekniikoihin, käytäntöihin ja strategioihin niin operatiivisesta kuin opetuksellisesta näkökulmasta. 
Tavoitteiden saavuttamiseksi MountainSafety.info työryhmän jäsenet yhteistyössä avustavat niin sisällön tuottamisessa kuin opettamisessa, jotta tieto ja taito on yhteneväistä ja korkeatasoista. 
Lumiturvallisuus
Lumiturvallisuus on MountainSafety.infon ensimmäinen aihe. 
Työryhmässämme on alan kärkiosaajia eri käyttäjä- ja ammattiryhmistä Itävallasta, Bosnia-Hertsegovinasta, Bulgariasta, Kanadasta, Kroatiasta, Ranskasta, Saksasta, Alankomaista, Islannista, Italiasta, Japanista, Norjasta, Puolasta, Slovakiasta, Sloveniasta, Ruotsista, Sveitsistä ja Yhdysvalloista. 
Hankkeen ensimmäisten neljän vuoden aikana olemme tutkimus- ja kehitystyön avulla muodostaneet parhaat käytänteet lumiturvallisuuteen. Kansainvälisen työryhmän myötä, olemme saaneet toimivan alustan usealle eri kielelle.
Tutki
Ensiapu / Vuoristo Ensihoito
Sisältö on tällä hetkellä kehitteillä eri maiden työryhmien toimesta.
Tutki