Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις πριν προχωρήσετε. Όποιος επισκέπτεται τον ιστότοπο www.mountainsafety.info συμφωνεί με τους παρακάτω όρους. Οι παρόν όροι ισχύουν επίσης για το www.mountainsafety.info. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με τις νομικές πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο e-mail: info@MountainSafety.info
Υπεύθυνος επεξεργασίας και αποθήκευσης δεδομένων
MountainSafety.info
c/o WSL Institute for Snow and Avalanche Research SLF
Flüelastrasse 11
CH-7260 Davos Dorf
Switzerland
info@mountainsafety.info
Restriction of liability
MountainSafety.info  declines all liability (also in cases of negligence) for any damages resulting directly or indirectly from access to the website MountainSafety.info or its use; from inability to access or use it; or from links to other websites.

Transparency
MountainSafety.info’s internet activity respects the privacy of its users. We wish to strengthen trust in the Internet, and for this reason disclose the way we deal with personal data.
MountainSafety.info  treats the data it is given in strict confidence and protects the interests of its users. Personal data are neither sold nor passed on to third parties.

Contents of the website
No responsibility is accepted for the correctness of details on the site. We cannot guarantee that such data are fully up-to-date.
We cannot guarantee that hardware and software will function free of error. We draw your attention to the fact that the website may contain technical inaccuracies and/or typographical errors.
Information on this website may be changed or updated at any time without prior notice.

Usage data / personal data
MountainSafety.info places great importance on data protection. As a matter of principle you are able to access our website without supplying any personal data. You decide yourself as a visitor to the website ctivascular.ch which personal data you wish to reveal to us. We draw your attention to the fact that when you visit our website or read our newsletter we automatically receive information that allows us to determine how visitors use our website and newsletter and which information and offers are of particular interest. This information does not, however, allow any inferences to be made about you as an individual. The data are processed to help us adapt our website and the services that we offer to meet the needs of our users better.
When you register yourself personally or request informational material or other services, we require personal information from you such as your name and address. Where such services are provided by third parties, we supply your data to the relevant service providers: you authorize us to do so by giving us your data. We handle the data supplied according to current Swiss data protection legislation. Otherwise, we process your data for our own purposes only in anonymous form. We reserve the right, however, to use such information for marketing purposes. We use your data in strict confidence, and process it ourselves only in anonymous form. No data are supplied to third parties.
Any other use of your personal data, in particular its sale to third parties, is expressly ruled out. As a registered customer, you may request information from us about the contents of your customer data. You have the option of correcting any data supplied to us, having it deleted or refusing any contact. The deletion of data or the deactivation of a registration can only take place on written request (by e-mail, fax, or post).

Our own cookies
The website uses cookies to help manage the promotional banners and to establish the popularity of individual theme areas. These text files stored on your hard disc do not contain any personal data, but facilitate your use of our website.
There is a distinction between cookies that remain active only as long as the browser is open and those that are stored longer-term on the hard disc. Permanent cookies that can be linked with personal data are only permitted under Swiss data protection legislation when the user has granted consent for their implementation. We respect this principle and give you the choice of whether you wish to work with permanent cookies or not. However, we draw your attention to the fact that access to areas which require registration and the use of certain services are only possible when cookies are enabled.

Web analysis
This website uses Google Analytics, a web analysis service from Google Inc. (“Google”). Google Analytics uses so-called “cookies” – text files that are stored on your computer and which allow an analysis of your use of the website. The information generated via the cookie about your use of this website (including your IP address) is transmitted to a Google server in the USA and saved there. The data that derive from such analyses are evaluated in anonymous form and serve only for the continual improvement of this website and its contents. You can prevent the installation of these cookies by making the appropriate settings in your browser software; however, we draw your attention to the fact that in this case you may not be able to make use of the full range of functions of this website. By using this website, you agree to data collected from you being saved and processed for the previously stated purposes.

Exclusion of liability for links and cookies of third parties
As soon as you call up a website page of a third-party service provider, you enter an area of the Internet outside our control. We cannot guarantee that third-party providers abide by the data protection rules that we respect. We recommend that you consult the data protection policies of the relevant providers before using their websites. Despite conscientious control and selection we cannot accept any liability for the contents of external links. If a linked page carries contents that are illegal or offensive, we will delete the links immediately on being informed.

Copyright and trademarks
All contents (text, photographs, videos, logos, etc.) of the website of MountainSafety.info are protected by copyright. When material is downloaded from the website or contents copied, no rights whatsoever are conferred. Pictures and logos may not be copied, duplicated, transmitted or otherwise used without the permission of MountainSafety.info. Contents may not be reproduced without the prior written consent of the copyright holder.
MountainSafety.info is responsible for this privacy policy.