Θέματα

Επί του παρόντος η MountainSafety.info αναπτύσσει και άλλες θεματικές και ανάπτυξη εκπαιδευτικών εργαλείων σε σχέση με το βουνό. Η θεματική Διάσωση από Χιονοστιβάδα, ήταν η αφορμή του εγχειρήματος, και η Επείγουσα Ιατρική Βουνού είναι το επόμενο λογικό βήμα, καθώς η Έρευνα και η Πρωταρχική Διαχείριση ενός θύματος αποτελούν δύο αλληλένδετα βήματα σε μια ολοκληρωμένη διαχείριση και η βέλτιστη πρακτική και συνδυασμός τους είναι αυτό που θα καθορίσει το θετικό αποτέλεσμα. Ωστόσο η MountainSafety.info δεν δεσμεύεται ότι και μελλοντικά, το περιεχόμενο θα καλύπτει θεματικές που συνδέονται με τις χιονοστιβάδες, χειμερινό βουνό, βράχο, πάγο, παγετώνες, πλοήγηση, καιρός βουνού, εργαλεία λήψης αποφάσεων, κ.α.
Η συνέπεια του περιεχομένου και της ορολογίας για κάθε μία θεματική και μεταξύ σχετικών θεματικών αποτελούν βασικό πλεονέκτημα της MountainSafety.info
Όλες οι μεταφράσεις γίνονται από έμπειρα μέλη ομάδων εργασίας που είναι 100% εξοικειωμένα με τις μεθόδους, τις τεχνικές, τα συστήματα εκπαίδευσης, και τις στρατηγικές, τόσο από λειτουργική πλευρά όσο και από διδακτική πλευρά.
Προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, τα μέλη των ομάδων εργασίας της MountainSafety.info συνεργάζονται στενά όχι μόνο στη δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού, αλλά εξίσου διδάσκουν κοινά μαθήματα ώστε να εξασφαλιστεί το υψηλό επίπεδο συγχρονισμού και κοινής πρακτικής κατανόησης.
Διάσωση σε Χιονοστιβάδα
Η Διάσωση σε Χιονοστιβάδα είναι το πρώτο θέμα στο MountainSafety.info
Στην ομάδα εργασίας μας, έχουμε βασικούς εκπροσώπους από διάφορες ομάδες χρηστών και τα επίπεδα χρηστών από Αυστρία, Βοσνία, Βουλγαρία, Καναδά, Κροατία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Ισλανδία, Ιταλία, Ιαπωνία, Νορβηγία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Ελβετία και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
Σε μια αρχική προσπάθεια τεσσάρων ετών, έχουμε ως πετύχει κοινή έρευνα και ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών για τη διάσωση από χιονοστιβάδες. Ως πρωτοπόρος ομάδα εργασίας, αναπτύξαμε ταυτόχρονα μια αποτελεσματική, διεθνή προσέγγιση συνεργασίας καθώς και εντελώς νέα, βασισμένα στο διαδίκτυο εργαλεία εργασίας ως τέτοια, όπως και αυτή η πύλη ενημέρωσης
Αναζήτηση
Πρώτες Βοήθειες / Επείγουσα Ιατρική Βουνού
Επί του παρόντος, αυτό το περιεχόμενο αναπτύσσεται σε συνεργασία με μέλη της ομάδας εργασίας, τα οποία εκπροσωπούνται από διαφορετικές χώρες, ομάδες χρηστών, και διαφορετικών τεχνικών.
Αναζήτηση
Χιονοστιβάδες και Διαχείριση Κινδύνου
Content is currently being developed in collaboration with workgroup members representing many different countries, user groups and application cases.
Αναζήτηση