Επιλογή ομάδας χρηστών

Διάσωση σε Χιονοστιβάδα

89 / 89 Στοιχεία
Dividing the Leadership of an Entire Avalanche Rescue Operation Into Site-Specific or Organizational Unit-Specific Leadership Tasks
Η ανάθεση καθηκόντων ηγετικής θέσης και επιμέρους οργανωτικών μονάδων, μπορεί να είναι απαραίτητη με βάση την έκταση του ατυχήματος και την πολυπλοκότητα των εργασιών διάσωσης καθώς και το φόρτο εργασιών.
8
Ελληνικά
1201-1107
1 (24.01.2022)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Excavation in Special Circumstances
7
Ελληνικά
1201-1082
1 (24.01.2022)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Recco Coarse Search
Initial coarse searching with Recco device.
16
Αυτό το περιεχόμενο δεν διατίθεται στα Ελληνικά. Αντί αυτού χρησιμοποιείστε τα Αγγλικά.
1201-1052
6 (21.11.2019)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Recco Coarse Search [Advanced]
Advanced Recco coarse search.
15
Αυτό το περιεχόμενο δεν διατίθεται στα Ελληνικά. Αντί αυτού χρησιμοποιείστε τα Αγγλικά.
1201-1062
5 (21.11.2019)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Recco Device Test and Batteries
Recco device testing and battery charging procedures.
16
Αυτό το περιεχόμενο δεν διατίθεται στα Ελληνικά. Αντί αυτού χρησιμοποιείστε τα Αγγλικά.
1201-1050
3 (21.11.2019)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Recco Fine Search
Fine searching with Recco device.
15
Αυτό το περιεχόμενο δεν διατίθεται στα Ελληνικά. Αντί αυτού χρησιμοποιείστε τα Αγγλικά.
1201-1053
7 (21.11.2019)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Recco Multiple Burials
Recco search for multiple burials.
15
Αυτό το περιεχόμενο δεν διατίθεται στα Ελληνικά. Αντί αυτού χρησιμοποιείστε τα Αγγλικά.
1201-1058
5 (21.11.2019)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Recco Multiple Recco Searchers
Recco searching with multiple searchers.
15
Αυτό το περιεχόμενο δεν διατίθεται στα Ελληνικά. Αντί αυτού χρησιμοποιείστε τα Αγγλικά.
1201-1056
5 (21.11.2019)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Recco Multiple Rescuers [Advanced]
Advanced techniques for Recco search with multiple rescuers.
15
Αυτό το περιεχόμενο δεν διατίθεται στα Ελληνικά. Αντί αυτού χρησιμοποιείστε τα Αγγλικά.
1201-1061
4 (21.11.2019)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Recco Pinpointing
Pinpointing using spiral probing technique.
15
Αυτό το περιεχόμενο δεν διατίθεται στα Ελληνικά. Αντί αυτού χρησιμοποιείστε τα Αγγλικά.
1201-1054
5 (21.11.2019)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Recco Search for further Burials
Recco Search for further burials.
15
Αυτό το περιεχόμενο δεν διατίθεται στα Ελληνικά. Αντί αυτού χρησιμοποιείστε τα Αγγλικά.
1201-1065
4 (02.12.2019)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Recco Search in a Team of Two
Recco Search in a team of two.
15
Αυτό το περιεχόμενο δεν διατίθεται στα Ελληνικά. Αντί αυτού χρησιμοποιείστε τα Αγγλικά.
1201-1057
5 (21.11.2019)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Recco Search in Close Proximity of a Probe Line
Recco search close to a probe line.
15
Αυτό το περιεχόμενο δεν διατίθεται στα Ελληνικά. Αντί αυτού χρησιμοποιείστε τα Αγγλικά.
1201-1063
6 (21.11.2019)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Recco Search in Close Proximity of other Rescuers
Recco search close to other rescuers.
15
Αυτό το περιεχόμενο δεν διατίθεται στα Ελληνικά. Αντί αυτού χρησιμοποιείστε τα Αγγλικά.
1201-1064
5 (21.11.2019)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Recco Search Phases Overview
Overview of search phases with Recco device.
15
Αυτό το περιεχόμενο δεν διατίθεται στα Ελληνικά. Αντί αυτού χρησιμοποιείστε τα Αγγλικά.
1201-1055
5 (02.12.2019)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Recco Search Preparation
Steps to take prior to starting a Recco search.
16
Αυτό το περιεχόμενο δεν διατίθεται στα Ελληνικά. Αντί αυτού χρησιμοποιείστε τα Αγγλικά.
1201-1051
8 (21.11.2019)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Recco Signal Search
Recco Signal Search procedure and important points concerning search strip width and searching inclined terrain.
16
Αυτό το περιεχόμενο δεν διατίθεται στα Ελληνικά. Αντί αυτού χρησιμοποιείστε τα Αγγλικά.
1201-1049
7 (21.11.2019)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Recco Signal Search (Advanced)
Advanced techniques for Recco search.
15
Αυτό το περιεχόμενο δεν διατίθεται στα Ελληνικά. Αντί αυτού χρησιμοποιείστε τα Αγγλικά.
1201-1059
6 (21.11.2019)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Rescue in Darkness
5
Αυτό το περιεχόμενο δεν διατίθεται στα Ελληνικά. Αντί αυτού χρησιμοποιείστε τα Αγγλικά.
1201-1081
1 (24.01.2022)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Scope of Task for Accident Site Access Management in Organized Avalanche Rescue
To ensure the safety of the rescuers and the efficiency of the rescue operation, access to the accident site must be controlled.
5
Αυτό το περιεχόμενο δεν διατίθεται στα Ελληνικά. Αντί αυτού χρησιμοποιείστε τα Αγγλικά.
1201-1085
1 (24.01.2022)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Scope of Task for Additional Search Means for Organized Avalanche Rescue
5
Αυτό το περιεχόμενο δεν διατίθεται στα Ελληνικά. Αντί αυτού χρησιμοποιείστε τα Αγγλικά.
1201-1096
1 (24.01.2022)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Scope of Task for Air Transport and Air Traffic Coordination in Organized Avalanche Rescue
5
Αυτό το περιεχόμενο δεν διατίθεται στα Ελληνικά. Αντί αυτού χρησιμοποιείστε τα Αγγλικά.
1201-1094
1 (24.01.2022)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Scope of Task for Avalanche Dog Search
6
Ελληνικά
1201-1089
1 (24.01.2022)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Scope of Task for Excavation in Organized Avalanche Rescue
6
Ελληνικά
1201-1095
1 (24.01.2022)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Scope of Task for Investigation / Evidence / Scene Intelligence
6
Ελληνικά
1201-1086
2 (24.01.2022)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Scope of Task for Logging, Preparation and Management of Rescuers in Organized Avalanche Rescue
7
Ελληνικά
1201-1083
1 (24.01.2022)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Scope of Task for Media and Public Relations in Organized Rescue
6
Αυτό το περιεχόμενο δεν διατίθεται στα Ελληνικά. Αντί αυτού χρησιμοποιείστε τα Αγγλικά.
1201-1110
1 (24.01.2022)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Scope of Task for Medical Care in Organized Avalanche Rescue
6
Ελληνικά
1201-1092
1 (24.01.2022)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Scope of Task for Probe Line Search in Organized Avalanche Rescue
Οι εργασίες ή οι ευθύνες στην αναζήτηση "Probe line search" σε οργανωμένη διάσωση, περιλαμβάνουν τακτική έρευνας, πρωτόκολλο ενεργειών, σήμανση ερευνηθήσας περιοχής, διαχείριση πόρων και επικοινωνία με τον επικεφαλή πεδίου
5
Ελληνικά
1201-1088
1 (24.01.2022)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Scope of Task for Recco Search
The task or responsibility of “Recco search” in organized avalanche rescue includes search tactical aspects as well as protocolling the searched area, managing the resources and communicating with the accident site leader.
4
Αυτό το περιεχόμενο δεν διατίθεται στα Ελληνικά. Αντί αυτού χρησιμοποιείστε τα Αγγλικά.
1201-1090
1 (24.01.2022)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Scope of Task for Site Safety In Organized Avalanche Rescue
6
Ελληνικά
1201-1084
1 (30.01.2022)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Scope of Task for Transceiver Search in Organized Avalanche Rescue
Η εργασία ή/και ευθύνη της αναζήτησης "έρευνα με πομποδέκτη" στην οργανωμένη διάσωση σε χιονοστιβάδα, περιλαμβάνει διαφορετικές πτυχές σε τακτικές αναζήτησης, πρωτόκολλα για συλλογή πληροφοριών στις περιοχές αναζήτησης, διαχείριση των πόρων και επικοινωνία με τον τοπικό επικεφαλή.
5
Ελληνικά
1201-1091
1 (24.01.2022)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Scope of Task for Transport in Organized Avalanche Rescue
5
Αυτό το περιεχόμενο δεν διατίθεται στα Ελληνικά. Αντί αυτού χρησιμοποιείστε τα Αγγλικά.
1201-1093
1 (24.01.2022)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Search Means For Urban Avalanche Search and Rescue (UAvSAR)
When an avalanche destroys residential areas, or buries vehicles and trains, buried subjects are not equipped with a transceiver or Recco reflector. The search therefore has to focus on generic characteristics and is furthermore complicated by the interference of metal parts and debris.
6
Αυτό το περιεχόμενο δεν διατίθεται στα Ελληνικά. Αντί αυτού χρησιμοποιείστε τα Αγγλικά.
1201-1097
1 (24.01.2022)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Special Considerations Concerning the Search For Passengers of Vehicles in Avalanche Rescue
7
Αυτό το περιεχόμενο δεν διατίθεται στα Ελληνικά. Αντί αυτού χρησιμοποιείστε τα Αγγλικά.
1201-1109
1 (24.01.2022)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Urban Avalanche Search and Rescue (UAvSAR) Special Considerations and Tools
When an avalanche destroys residential areas, rescue includes challenges and complexities of avalanche and urban search and rescue. Thus, special considerations have to be taken into account for the efficiency of the rescue and the safety of the rescue mission. When an avalanche destroys residential areas, rescue includes challenges and complexities of avalanche and urban search and rescue. Thus, special considerations have to be taken into account for the efficiency of the rescue and the safety of the rescue mission.
6
Αυτό το περιεχόμενο δεν διατίθεται στα Ελληνικά. Αντί αυτού χρησιμοποιείστε τα Αγγλικά.
1201-1098
2 (24.01.2022)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Έλεγχος Ομάδας - Group Check
Με τον Έλεγχο Ομάδας επαληθεύουμε ότι όλα τα μέλη της ομάδας, έχουν τον πομποδέκτη στη σωστή θέση (πομπός). Αυτή η συστηματική προσέγγιση, προσφέρει εύκολο ποσοτικό έλεγχο σε καθημερινή βάση, καθώς ο έλεγχος πραγματοποιείται σε προκαθορισμένη απόσταση με ελάχιστες απαιτήσεις σε εκπομπή και ελάχιστες απαιτήσεις σε ευαισθησία λήψης. Με τον έλεγχο της λειτουργίας ΕΚΠΟΜΠΗΣ των μελών και τον έλεγχο της λειτουργίας ΕΡΕΥΝΑΣ από τον αρχηγό της ομάδας, επιτυγχάνεται ο διπλός έλεγχος των λειτουργιών ΕΚΠΟΜΠΗΣ και ΕΡΕΥΝΑΣ από όλους τους συμμετέχοντες συμπεριλαμβανομένου και του αρχηγού
21
Ελληνικά
1201-1013
4 (08.12.2020)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Έλεγχος λειτουργίας συσκευής και μπαταριών
Πληροφορίες για τον αποτελεσματικό τρόπο ελέγχου λειτουργίας της συσκευής και του επιπέδου των μπαταριών
22
Ελληνικά
1201-1005
3 (17.06.2020)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Έλεγχος πομποδέκτη
9
Ελληνικά
1201-1113
1 (05.12.2021)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Έρευνα σε μικρές λωρίδες (Δυναμική) - Dynamic Micro Search Strips
Η έρευνα σε σύνθετο σενάριο με πολλά θαμμένα άτομα, απαιτεί εναλλακτικούς τρόπους, με συνδυασμό και προσαρμογή διαφόρων στρατηγικών
19
Ελληνικά
1201-1037
3 (20.11.2019)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Αναζήτηση σημείου με τη μέθοδο Σπιράλ
Με τον προσδιορισμό του σημείου του θαμμένου ατόμου, χρησιμοποιώντας τη ράβδο ανεύρεσης θύματος, με τη μέθοδο "Σπιράλ", είναι πολύ πιθανό να βελτιστοποιήσουμε το σημείο έναρξης και να τοποθετηθούμε πιο αποτελεσματικά για τη Ζώνη Μεταφοράς Χιονιού. Αυτό μειώνει την πιθανότητα μηχανικών τραυματισμών και το χρόνο απελευθέρωσης του αεραγωγού.
18
Ελληνικά
1201-1043
4 (04.12.2019)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Αναλογία Ταχύτητας, Ακρίβειας και Ανάλυσης
Η ταχύτητα, η ακρίβεια και η ανάλυση, αντιπροσωπεύουν τις τρεις βασικές μεταβλητές της γενικής θεωρίας της έρευνας. Για τους προχωρημένους διασώστες, η κατανόηση της αλληλεπίδρασης αυτών των τριών μεταβλητών και των επιπτώσεων που επιφέρουν, είναι το κλειδί της επιτυχίας σε οποιαδήποτε έρευνα
18
Ελληνικά
1201-1045
3 (21.11.2019)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Αποφύγετε τις παρεμβολές
Σημαντικά μέτρα για να αποφύγετε τις παρεμβολές όταν χρησιμοποιείτε τον πομποδέκτη 
21
Ελληνικά
1201-1008
2 (19.11.2019)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Βασική Ζώνη Μεταφοράς Χιονιού
Η μέθοδος της βασικής ζώνης μεταφοράς χιονιού, επιτρέπει την αποτελεσματική εκσκαφή ενός θύματος, ακόμη και μετά από ελάχιστη εκπαίδευση.
Η μέθοδος είναι αποτελεσματική όταν υπάρχει μέσο βάθος ταφής. Ειδικές περιπτώσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά από την πλήρη έκδοση της μεθόδου Ζώνη μεταφοράς χιονιού
21
Ελληνικά
1201-1010
6 (18.07.2022)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Βελτιστοποίηση των πιθανοτήτων επιβίωσης (σε σχέση με το βάθος ταφής)
Πώς να πετύχετε "Το Μεγαλύτερο καλό για τα Περισσότερα Άτομα" όταν έχετε περιορισμό σε πόρους; Τα θαμμένα άτομα που βρίσκονται σε ρηχό ή σε μέσο όρο βάθος θαμμένα, απαιτούν λιγότερους πόρους για να διασωθούν και έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες επιβίωσης. Συστήνεται να δοθεί προτεραιότητα σε αυτά τα άτομα και να έπεται η προσπάθεια εκσκαφής ατόμων που είναι θαμμένα σε μεγάλο βάθος, οι οποίες απορροφούν μεγάλο μέρος των εφεδρικών πόρων και έχουν λιγότερες πιθανότητες επιβίωσης
19
Ελληνικά
1201-1039
2 (20.11.2019)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Βελτιστοποίηση των πιθανοτήτων επιβίωσης για το σύνολο των θαμμένων ατόμων
Πώς να επιτύχετε το "Μεγαλύτερο Καλό για τα περισσότερα άτομα", όταν έχετε περιορισμένο αριθμό διασωστών.
Λαμβάνοντας υπόψη το βάθος ταφής, τη μορφολογία του εδάφους, τα δέντρα, ζωτικά σημεία των ατόμων, μπορείτε να καθορίσετε σε μια αλληλουχία  ενεργειών που θα οδηγήσει σε υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας.
Τα θαμμένα άτομα με περισσότερες πιθανότητες επιβίωσης, τα οποία χρειάζονται λιγότερους πόρους, θα αντιμετωπίζονται κατά προτεραιότητα.
18
Ελληνικά
1201-1046
3 (21.11.2019)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Εξοπλισμός ασφαλείας και έκτακτης ανάγκης
Εξοπλισμός ασφαλείας και έκτακτης ανάγκης σε συνθήκες χιονοστιβάδας
21
Ελληνικά
1201-1004
2 (17.06.2020)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Επισκόπηση καθηκόντων του επικεφαλή σε Οργανωμένη Διάσωση
Καθήκοντα για τη διαχείριση μιας οργανωμένης διάσωσης
9
Ελληνικά
1201-1071
3 (17.10.2021)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Εργασίες του βοηθού Υπεύθυνου πεδίου σε οργανωμένη διάσωση
7
Ελληνικά
1201-1076
2 (17.10.2021)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Ζώνη Απομάκρυνσης Χιονιού, Τρόπος μεταφοράς χιονιού
Εργονομικός τρόπος φτυαρίσματος και ορισμός του εύρους της Ζώνης φτυαρίσματος
18
Ελληνικά
1201-1022
2 (27.11.2019)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Ζώνη Μεταφοράς Χιονιού, Απομακρύνετε το χιόνι
Απομακρύνετε το χιόνι που έχει συσσωρευτεί στο τέλος της Ζώνης Μεταφοράς Χιονιού, με έναν αποτελεσματικό τρόπο, ώστε να προστατεύσετε τη δουλειά που έχει γίνει μέχρι εκείνη τη στιγμή και να μη βάζετε σε κίνδυνο το έργο της άμεσης εκσκαφής
19
Ελληνικά
1201-1025
3 (27.11.2019)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Ζώνη Μεταφοράς Χιονιού, Βέλτιστος αριθμός διασωστών
Καθορίστε ποιος είναι ο βέλτιστος αριθμός διασωστών στη διαδικασία "Ζώνη Μεταφοράς Χιονιού"
(Επίπεδη επιφάνεια 2 Χ ΒΤ  /  Πλαγιά με κλίση  1 Χ ΒΤ Αφαιρούμε 80εκ για κάθε διασώστη)
19
Ελληνικά
1201-1035
3 (20.11.2019)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Ζώνη Μεταφοράς Χιονιού, Εκκίνηση / Τοποθέτηση των διασωστών
Για την αποδοτικότερη απομάκρυνση του χιονιού, δώστε σαφείς οδηγίες για το πώς θα τοποθετηθούν οι διασώστες και από που θα ξεκινήσουν να σκάβουν.
19
Ελληνικά
1201-1021
3 (27.11.2019)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Ζώνη Μεταφοράς Χιονιού, Επιπλέον χώρος για ιατρική περίθαλψη
Πότε πρέπει να διευρυνθεί το άνοιγμα, ώστε να παρασχεθεί εκτεταμένη ιατρική περίθαλψη
19
Ελληνικά
1201-1036
3 (26.01.2021)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Ζώνη Μεταφοράς Χιονιού, Κόψιμο σκληρού χιονιού
Μέθοδος κοψίματος του πάγου ή σκληρού χιονιού για να μπορέσει να απομακρυνθεί εύκολα. Μισοφέγγαρα - Half moon
19
Ελληνικά
1201-1027
4 (05.11.2019)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Ζώνη Μεταφοράς Χιονιού, Πρώτη οπτική επαφή με το θύμα
Διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται, μόλις έχουμε οπτική επαφή με το θαμμένο άτομο
19
Ελληνικά
1201-1028
3 (05.11.2019)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Ζώνη Μεταφοράς Χιονιού, Συντονιστής
Αξιολογήστε πότε αξίζει να οριστεί ένας γενικός συντονιστής
18
Ελληνικά
1201-1034
3 (20.11.2019)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Ζώνη Μεταφοράς χιονιού, Αλλαγή
Πραγματοποιήστε συχνή αλλαγή μεταξύ των διασωστών, εντός της Ζώνης Μεταφοράς Χιονιού, για να προλάβετε την πρόωρη κόπωση και να εξασφαλίσετε αποτελεσματική εκσκαφή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
18
Ελληνικά
1201-1024
3 (27.11.2019)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Θαμμένο άτομο χωρίς πομποδέκτη
Διαδικασία θαμμένων ατόμων από την ομάδα (όχι οργανωμένη διάσωση), σε περίπτωση που ο θαμμένος δεν έχει πομποδέκτη
19
Ελληνικά
1201-1041
3 (21.11.2019)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Ιδανική αναλογία μεταξύ ταχύτητας και ακρίβειας
Μια ιδανική αναλογία  μεταξύ ταχύτητας στην έρευνα και στην ακρίβεια της αναζήτησης, οδηγεί στην καλύτερη απόδοση αναζήτησης: Όσο είναι απαραίτητη η ταχύτητα, άλλο τόσο είναι απαραίτητη είναι και η ακρίβεια.
20
Ελληνικά
1201-1016
2 (19.11.2019)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Κλήση έκτακτης ανάγκης [Κινητό τηλέφωνο / Δορυφορικό τηλέφωνο, Ασύρματος, Personal Locator System]
ΠΩΣ θα αναφέρουμε ένα περιστατικό με χιονοστιβάδα στην οργάνωση ορεινής διάσωσης
20
Ελληνικά
1201-1015
2 (07.09.2020)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Λεπτομερής έρευνα - Διαδικασία Σταυρός
Τεχνική αναζήτησης με τον πομποδέκτη στη λεπτομερή έρευνα, με σκοπό να βρεθεί η χαμηλότερη ένδειξη, πριν την έρευνα με τη ράβδο ανεύρεσης θύματος χιονοστιβάδας
21
Ελληνικά
1201-1017
4 (19.11.2019)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Λεπτομερής έρευνα σε κύκλο
Λεπτομερή έρευνα με έμφαση στην ακρίβεια για πολύ βαθιά θαμμένα άτομα, όπως σε παγίδες εδάφους, κοιλότητες, crevasses
18
Ελληνικά
1201-1047
2 (21.11.2019)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Μέθοδοι για συλλογή εξειδικευμένων πληροφορίων στην περιοχή του ατυχήματος και διαχείρισης της επιχείρησης Έρευνας και Διάσωσης
8
Ελληνικά
1201-1078
2 (12.01.2023)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Μέθοδος Προσγείωση Αεροπλάνου
Η προσωμοίωση της προσγείωσης ενός αεροπλάνου με τις διάφορες φάσεις έρευνας με τον πομποδέκτη, έχει πολλά κοινά και σημαντικές φάσεις που πρέπει να θυμόμαστε. Όπως να κρατήσουμε μια ισορροπία μεταξύ της ταχύτητας και της ακρίβειας στην αναζήτηση, και την την απόσταση που πρέπει να κρατάμε τη συσκευή από την επιφάνεια του χιονιού. 
21
Ελληνικά
1201-1009
4 (19.11.2019)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Μέθοδος μεταφοράς πομποδέκτη
Πώς να μεταφέρετε τον πομποδέκτη σας με ασφαλή και χρηστικό τρόπo
21
Ελληνικά
1201-1006
5 (19.11.2019)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Μέσα έρευνας σε οργανωμένη Διάσωση Χιονοστιβάδας
5
Ελληνικά
1201-1080
1 (24.01.2022)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Μήκος της Ζώνης ΑπομάκρυνσηςΧιονιού
Προσδιορίστε το βέλτιστο μήκος της Ζώνης Απομάκρυνσης Χιονιού, ανάλογα με το βάθος ταφής και την κλίση της πλαγιάς
19
Ελληνικά
1201-1033
2 (07.12.2021)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Μικρά Τετράγωνα - Micro Box
Επίλυση σύνθετων πολλαπλών θαμμένων, κατά τη φάση της λεπτομερούς έρευνας, όταν αποτυγχάνει η έρευνα με τη ψηφιακή λειτουργία.
18
Ελληνικά
1201-1048
2 (02.12.2019)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Οργάνωση Αναζήτησης με τη χρήση Ράβδου Ανεύρεσης, Αλληλουχία ενεργειών
Τυπική ακολουθία ενεργειών στη φάση οργανωμένης έρευνας με ράβδο ανεύρεσης θύματος
18
Ελληνικά
1201-1066
5 (21.11.2019)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Παρεμβολές: Κατανόηση, Ανίχνευση, Διαχείριση
Κατανοήστε τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργήσουν οι παρεμβολές, πώς να διακρίνεται ένα "πραγματικό σήμα" από ένα "ψεύτικο σήμα" και πώς να κάνετε έρευνα σε περιοχές με έντονη διαταραχή
19
Ελληνικά
1201-1031
4 (19.11.2019)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Πολλά θαμμένα άτομα [Λειτουργία σήμανσης]
Η σειρά ενεργειών για την αντιμετώπιση ενός σεναρίου με πολλαπλά θαμμένα άτομα με τη λειτουργία "σήμανσης" του πομποδέκτη
21
Ελληνικά
1201-1011
4 (19.11.2019)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Πολλοί διασώστες στη Λεπτομερή αναζήτηση και στον Αναζήτηση Σημείου
Η πιο αποτελεσματική διαχείριση των πόρων, όταν υπάρχουν πολλοί διασώστες στα δύο τελευταία στάδια έρευνας. ΕΦΟΣΟΝ υπάρχουν σαφείς εντολές και φυσικός διαχωρισμός των σημείων εργασίας, η ομάδα εξοικονομεί χρόνο, οδηγώντας έτσι σε μεγαλύτερες πιθανότητες επιβίωσης.
20
Ελληνικά
1201-1018
6 (19.11.2019)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Που θα σκάψουμε όταν ο εντοπισμός σημείο (Probe hit) είναι αδύνατος
Τι κάνουμε σε περίπτωση που είναι αδύνατο να έχουμε ενδείξεις από τη ράβδο ανεύρεσής λόγω του βάθους ή λόγω ότι υπάρχουν πολλά φερτά υλικά ή πάγος
19
Ελληνικά
1201-1040
2 (20.11.2019)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Προσωπικός εξοπλισμός Διάσωσης
Προσωπικός εξοπλισμός Διάσωσης που πρέπει να έχετε όταν κινήστε σε χιονοσκεπές περιβάλλον.
21
Ελληνικά
1201-1007
2 (19.11.2019)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Προχωρημένη αναζήτηση σήματος
Αναζήτηση σήματος για προχωρημένους χρήστες που απαιτεί ειδικές διαδικασίες για πολύ μεγάλες χιονοστιβάδες και χιονοστιβάδες που σπρώχνουν τα θαμμένα άτομα μακρύτερα από τα ορατά σημεία του κάτω ορίου. Περιλαμβάνει σημαντικές εκτιμήσεις σχετικά με τους περιορισμούς για το όριο κάλυψης έρευνας.
17
Ελληνικά
1201-1042
5 (26.01.2021)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Πώς ερμηνεύω τις ενδείξεις του πομποδέκτη....
Το κλειδί στην επιτυχία έρχεται όταν: Χρησιμοποιώντας τις πολλαπλές πληροφορίες ταφής που μας παρέχονται από τον πομποδέκτη, μπορούμε να ερμηνεύσουμε σωστά τις ενδείξεις απόστασης και να δημιουργήσουμε έναν νοητό χάρτη του σεναρίου διάσωσης. Η σωστή κατανόηση της κατάστασης μας επιτρέπει να λάβουμε τις σωστές αποφάσεις για την εφαρμογή της πιο αποδοτικής στρατηγικής έρευνας και διάσωσης.
21
Ελληνικά
1201-1019
4 (18.01.2021)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Πώς να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Αναλογικού ήχου για να βελτιώσετε τον νοητό χάρτη
Η χρήση του αναλογικού ήχου με μια σύγχρονη προσέγγιση, όπως ο "έλεγχος ήχου", είναι εύκολο να διδαχθεί και επιτρέπει τη δημιουργία και ενημέρωση του "νοητού χάρτη" έρευνας με βάση μια αξιόπιστη και άμεση ηχητική ανάδραση, σε πραγματικό χρόνο
18
Ελληνικά
1201-1038
2 (26.01.2021)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Σημάδια στην περιοχή έρευνας με Ράβδο Ανεύρευσης, Αξιολόγηση της "Ένδειξης" θύματος από διαφορετικό προσωπικό
13
Ελληνικά
1201-1112
2 (29.12.2022)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Σημάδια της περιοχής που έχει γίνει έρευνα με τη Ράβδο Ανεύρεσης Θύματος από τα Μέλη της Γραμμής Έρευνας
9
Ελληνικά
1201-1111
1 (29.12.2022)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Στάδια έρευνας σε Διάσωση από Χιονοστιβάδα με πομποδέκτη
Σε αυτή την προεπισκόπηση μπορούμε να δούμε τα τέσσερα στάδια έρευνας με πομποδέκτη σε διάσωση από χιονοστιβάδα. Η συγκεκριμένη σειρά επιτρέπει την αποτελεσματική και μεθοδική έρευνα θαμμένου ατόμου.
21
Ελληνικά
1201-1012
4 (19.11.2019)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Στρατηγική έρευνας για πολλαπλά θαμμένα άτομα
Διαδικασίες για την επίλυση ενός σεναρίου με πολλαπλά θαμμένα άτομα, με τη χρήση του πομποδέκτη. Η πρώτη επιλογή μας είναι η χρήση του πομποδέκτη και της λειτουργίας μαρκαρίσματος, η οποία μας δίνει πλεονέκτημα χρόνου, είναι φιλικό και αποτελεσματικό. Παρόλα αυτά είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να μπορούμε να προσδιορίσουμε βάση αξιόπιστων κριτηρίων, πότε είναι η στιγμή για να υιοθετήσουμε μια εναλλακτική στρατηγική έρευνας: Όπως το "Έρευνα σε μικρές λωρίδες-Τοπικά" (Static Micro Search Strips) ή "Μέθοδος των Τριών Κύκλων"  (Three Circle Method)
19
Ελληνικά
1201-1020
4 (03.02.2021)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Συλλογή και καταγραφή πληροφοριών τοποθεσίας του ατυχήματος και οργάνωση της Έρευνας και Διάσωσης
8
Ελληνικά
1201-1077
2 (17.10.2021)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης
Λίστα ελέγχου, για μια αποτελεσματική προσέγγιση στη διάσωση συντρόφων
20
Ελληνικά
1201-1044
2 (21.11.2019)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Τρόπος διαχείρισης υλικών και επικοινωνίας σε οργανωμένη διάσωση σε χιονοστιβάδα
Εργασίες για Logistics, επικοινωνίες και διαχείριση εξοπλισμού
8
Ελληνικά
1201-1075
4 (17.10.2021)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Τρόπος εργασίας για την τεκμηρίωση ολόκληρης της αποστολής διάσωσης από χιονοστιβάδα
6
Ελληνικά
1201-1079
1 (24.01.2022)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Χρήση Ράβδου Άνευρησης Θύματος Χιονοστιβάδας: Εύρεση ατόμου με τη μέθοδο Σπιράλ
Μέθοδος εύρεσης ατόμου με τη ράβδο ανεύρεσης θύματος χιονοστιβάδας;
18
Ελληνικά
1201-1067
4 (21.11.2019)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Χρήση Ράβδου Ανεύρεσης Θύματος Χιονοστιβάδας: Λεπτομερής Έρευνα με τη ράβδο
Τεχνική Λεπτομερούς έρευνας
18
Ελληνικά
1201-1069
3 (21.11.2019)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες
Χρήση Ράβδου: Επιφανειακή έρευνα με τη ράβδο - Ευρεία έρευνα
Μέθοδος ευρείας έρευνας με τη χρήση ράβδου ανεύρεσης θύματος
18
Ελληνικά
1201-1068
5 (22.07.2021)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.
Λεπτομέρειες