Selectie gebruikersgroep
Wijzig aangepaste configuratie
Voorbeeld laden
Kan het voorbeeld niet laden

Meerdere redders tijdens het fijn-zoeken en sonderen

Voorbeeld laden
Kan het voorbeeld niet laden
Het meest efficiënte gebruik van mankracht als er meerdere hulpverleners terplekke zijn tijdens de laatste twee zoekfasen. Door duidelijke communicatie en een fysieke scheiding van werkruimten bespaart het team tijd, wat leidt tot hogere overlevingskansen.
20
1201-1018
5 (19.11.2019)
Prijs wordt berekend per gebruikersgroep. Voer het eerste element in uw winkelwagen in en stel uw gebruikersgroep in.