The International Knowledgebase for Best Practices in Mountain Safety developed by Subject Matter Experts Worldwide.
Få tilgang til Mountainsafety.info
Knowledgebase


AvaLife
The association MountainSafety.info includes the associative members International Federation of Mountain Guide Associations (IFMGA) and the scientific member SLF/WSL Swiss Institute for Snow and Avalanche Research.
The NATO Center of Excellence of Mountain Warfare is an institutional affiliate.
The project has been initiated by Manuel Genswein and has evolved together with the "Best Practice in Avalanche Rescue" pioneer workgroup.
Design ditt eget kursmateriale med elementer fra MountainSafety.info!
MSI-Intro
Velg fra følgende innhold:
 • Illustrasjoner
 • Skriftlig innhold
 • Læringsverktøy
 • Videoer
MountainSafety.info tilbyr spesialisert innhold for:
Instruktører/veiledere/lærere innen sikker ferdsel i fjellet og i snødekt terreng, tindevegledere, guider, ledere, skipatrulje, organisert redning, forsvaret, andre organisasjoner i fjellet.
 • Årlige revideringer og oppdateringer
 • Forebygging og redning
 • Snø-, fjell-, is-, bre-, orienterings- og førstehjelpsrelatert innhold etc.
 • Bransjens "best practice" i reell bruk og utdannelse/opplæring
 • Sett sammen “puzzle parts” egnet for begynner og viderekommende nivå
 • Åpen plattform som inviterer til forslag og tilbakemeldinger fra alle brukergrupper
Access to the Knowledgebase of MountainSafety.info
 • Access to the data is based on a yearly subscription model and on a volume based license model, depending on type of use of the data.
 • Fair pricing is ensured by including the number of users in an organization as well as the GDP of the respective country.
 • Fees are used for author's compensation, workgroup expenses, operational costs of MS.i and in particular for future development of its content.
 • Users can freely choose based on their requirements which content of the MS.i knowledgebase they want to use.


Få tilgang til Mountainsafety.info
Knowledgebase