MountainSafety.info kunnskapsbase

Design ditt eget kursmateriale med elementer fra MountainSafety.info!
Velg fra følgende innhold:
  • Illustrasjoner
  • Skriftlig innhold
  • Læringsverktøy
  • Videoer
MountainSafety.info tilbyr spesialisert innhold for:
Instruktører/veiledere/lærere innen sikker ferdsel i fjellet og i snødekt terreng, tindevegledere, guider, ledere, skipatrulje, organisert redning, forsvaret, andre organisasjoner i fjellet.
  • Årlige revideringer og oppdateringer
  • Forebygging og redning
  • Snø-, fjell-, is-, bre-, orienterings- og førstehjelpsrelatert innhold etc.
  • Bransjens "best practice" i reell bruk og utdannelse/opplæring
  • Sett sammen “puzzle parts” egnet for begynner og viderekommende nivå
  • Åpen plattform som inviterer til forslag og tilbakemeldinger fra alle brukergrupper
MountainSafety.info er et prosjekt av de assosiative medlemmene i International Federation of Mountain Guide Associations (IFMGA) og vitenskapsbasert medlem SLF/WSL Swiss Institute for Snow and Avalanche Research.
NATO Center of Excellence of Mountain Warfare har en institusjonell tilknytning, og International Climbing and Mountaineering Federation (UIAA) er i samarbeid med MountainSafety.info.
Prosjektet er initiert av Manuel Genswein basert på forprosjektet “Best Practice in Avalanche Rescue”.