Om

MountainSafety.info er et prosjekt av de assosiative medlemmene i International Federation of Mountain Guide Associations (IFMGA) og vitenskapsbasert medlem SLF/WSL Swiss Institute for Snow and Avalanche Research.

NATO Center of Excellence of Mountain Warfare har en institusjonell tilknytning, og International Climbing and Mountaineering Federation (UIAA) er i samarbeid med MountainSafety.info.

Prosjektet er initiert av Manuel Genswein basert på forprosjektet “Best Practice in Avalanche Rescue”.