Emner

MountainSafety.info er i arbeid med å bygge opp flere emner. Skredredning ble i dette tilfellet starten for prosjektet. Det neste logiske steget vil være fjellmedisin, der en optimalisert interaksjon mellom skredredning og den kritiske medisinske behandlingen på stedet ansees som viktig for å redde liv. MountainSafety.info er samtidig ikke bundet til skred- og vinterrelaterte emner. Visjonen er at innholdet skal dekke alle aspekt ved sikkerhet i fjellterreng som fjell, is, bre, orientering, værkjennskap, menneskelige faktorer etc.
Den konsekvente bruken av innhold og terminologi innen og mellom de ulike emnene ansees som en stor fordel ved bruk av MountainSafety.info.
Alle oversettelser er utført av erfarne arbeidsgruppemedlemmer som er 100% kjent med metodene, teknikkene, systemene og strategiene både fra et operasjonelt perspektiv men også et læringsperspektiv.
I tillegg til at medlemmene av arbeidsgruppen er med i utviklingen av innholdet i MountainSafety.info, er disse personene også instruktører på kurs sammen for å forsikre samkjøring og et høyt nivå av felles forståelse innen faget. Slik kan MountainSafety.info oppnå målsettingene om høy kvalitet.

Skredredning
Skredredning er det første emnet i MountainSafety.info
I vår arbeidsgruppe har vi nøkkelrepresentanter fra alle brukergrupper og alle brukernivå fra Østerrike, Bosnia, Bulgaria, Kannada, Kroatia, Frankrike, Tyskland, Nederland, Island, Italia, Japan, Norge, Polen, Slovakia, Slovenia, Sverige, Sveits og USA.
I løpet av fire år har vi gjennom felles forskning- og utvikling samlet beste praksis innen skredredning. Som pionerarbeidsgruppe har vi også utviklet en effektiv internasjonal samarbeidstilnærming, samt helt nye nettbaserte arbeidsverktøy lik som de du ser i denne informasjonsbasen.
Utforsk
Førstehjelp / Fjellmedisin
Innholdet er under utvikling i samarbeid med arbeidsgruppemedlemmer fra ulike land, brukergrupper og søknadsinnstanser.
Utforsk
Skred- og risikohåndtering
Innholdet er under utvikling i samarbeid med arbeidsgruppemedlemmer fra ulike land, brukergrupper og søknadsinnstanser.
Utforsk