Velg brukergruppe

Skredredning

87 / 87 Element
Avansert signalsøk
Signalsøk for avanserte brukere. Spesielle prosedyrer for veldig store skred, og snøskred som presser den skredtatte under skredtungen/ytterkanten. Prosedyren inkluderer viktige hensyn å ta i forhold til begrensninger av søkeområdet.
17
Norsk (bokmål)
1201-1042
7 (26.01.2021)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Bæremåter
Hvordan bære din skredsøker på en sikker måte
21
Norsk (bokmål)
1201-1006
4 (19.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Dividing the Leadership of an Entire Avalanche Rescue Operation Into Site-Specific or Organizational Unit-Specific Leadership Tasks
Assigning location and organizational unit-specific leadership tasks may be necessary based on extent of the accident site, complexity of the rescue mission and workload.
5
Innholdet eksisterer ikke på Norsk (bokmål). Bruk English istedenfor.
1201-1107
1 (24.01.2022)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Excavation in Special Circumstances
6
Innholdet eksisterer ikke på Norsk (bokmål). Bruk English istedenfor.
1201-1082
1 (24.01.2022)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Finsøk i kryss
Teknikk for å finne nærmest mulig posisjon før punktsøk med søkestang.
21
Norsk (bokmål)
1201-1017
5 (19.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Finsøk i sirkel
Presis finsøketeknikk for å lokalisere skredtatte som ligger dypt begravd, slik som skred i terrengfeller glide-/bresprekker e.l..
18
Norsk (bokmål)
1201-1047
5 (21.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Flere redningspersoner ved finsøk og punktsøk
Den mest effektive ressursbruken når flere redningspersoner er til stede mens de to siste søkefasene avsluttes. Ved tydelige kommandoer og klare arbeidsområder, vil redningspersonene spare tid. Dette fører til større sjanser for at den skredtatte overlever
20
Norsk (bokmål)
1201-1018
2 (19.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Flere skredtatte [Markeringsfunksjon]
Handlingsmønsteret når du løser et scenario med flere skredtatte ved hjelp av markeringsfunksjonen til skredsøkeren.
21
Norsk (bokmål)
1201-1011
5 (19.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Forholdet mellom fart, presisjon og oppløsning
Søkehastigheten, presisjonen og oppløsningen representerer de tre viktigste variablene i generisk søketeori. For avanserte redningspersoner er forståelsen av kombinasjonen mellom disse tre variablene, og de taktiske implikasjonene nøkkelen til suksess.
 
18
Norsk (bokmål)
1201-1045
2 (21.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Forstyrrelser; forstå, oppdage, mestre
Forstå hvilke problemer forstyrrelser kan skape, hvordan man skiller «reelle signaler» fra «falske positive indikasjoner», og hvordan man gjennomfører søk i områder med kraftige forstyrrelser.
19
Norsk (bokmål)
1201-1031
5 (19.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Gathering and Documenting Location-Specific Information of the Accident and Search and Rescue Operation
7
Innholdet eksisterer ikke på Norsk (bokmål). Bruk English istedenfor.
1201-1077
1 (17.10.2021)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Grunnleggende snøtransportutgraving

Grunnleggende snøtransportutgraving gjør det mulig å effektivt grave ut en skredtatt selv med minimal redningstrening.

Systemet er optimalisert for den gjennomsnittlige begravelsesdybden. Spesielle tilfeller kan håndteres mer effektivt med den fullstendige versjonen av snøtransportutgraving.

21
Norsk (bokmål)
1201-1010
7 (19.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Gruppetest
Gruppetesten gir deg en bekreftelse på at skredsøkerene til alle i gruppen er slått på og fungerer på riktig måte. Denne systematiske testen er en kvantitativ kontroll av rekkevidde hver gang du starter en tur. Den gjennomføres med en definert testavstand med minimumskrav for overføring av signalstyrke og mottakerfølsomhet. Ved bruk av enkel gruppetest vil du kun kontrollere SEND-funksjonen til deltakerne og SØK-funksjonen til gruppelederen. Med dobbel gruppetest vil du kunne kontrollere både SØK og SEND til både deltakerne og lederen.
21
Norsk (bokmål)
1201-1013
9 (08.12.2020)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Helhetlig optimalisering av mulighetene for overlevelse
Hvordan oppnå “Greatest Good for the Greatest Number” når man mangler redningsressurser? Det vil være større sannsynlighet for suksess om man tar hensyn til begravelsesdybde, terreng, trær og tilgjengelighet av vitaldata når man velger strategi. Skredtatte som har bedre sannsynlighet for å overleve, og som krever færre ressurser, prioriteres.
18
Norsk (bokmål)
1201-1046
7 (21.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Hvor starte gravingen når treff med søkestang ikke er mulig
Søke og utgravingsprosedyre når treff med søkestang ikke er mulig, eller usannsynlig på grunn av begravelsesdybde og/eller at skredmassene også inneholder trær, stein eller is.
19
Norsk (bokmål)
1201-1040
5 (20.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Hvordan forbedre det mentale kartet ved å analysere den analoge lyden
«Lydsjekk» er en moderne måte å bruke den analoge lyden. Metoden gjør det mulig å bygge opp og oppdatere det «mentale kartet» over redningsscenariet med sanntidsinformasjonen man får i form av den analoge lyden. Samtidig er metoden lett å undervise.
18
Norsk (bokmål)
1201-1038
3 (26.01.2021)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Hvordan man tolker…
Å tolke avstandsindikasjonen på riktig måte, samtidig som du lager et mentalt kart over redningssituasjonen, vil være nøkkelen til suksess. Det mentale kartet kan du danne deg ved å bruke informasjonen som din skredsøker gir om flere skredtatte. En god forståelse av situasjonen vil gjøre deg i bedre stand til å ta riktige beslutninger hva gjelder de beste søk- og redningsstrategiene.
21
Norsk (bokmål)
1201-1019
6 (18.01.2021)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Ideelt forhold mellom fart og presisjon
Et ideelt forhold mellom søkefart og søkepresisjon leder til det beste resultatet: Så raskt som mulig, så presist som mulig.
20
Norsk (bokmål)
1201-1016
6 (19.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Innflygningsmetode
Å sammenligne de forskjellige fasene i et søk med innflygningen til et fly, inkluderer mange av de viktige punktene som må huskes. For eksempel en god balanse mellom søkehastighet og søkepresisjon, eller avstand mellom skredsøker og snøoverflate.
21
Norsk (bokmål)
1201-1009
8 (19.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Kontroll av skredsøkeren
9
Norsk (bokmål)
1201-1113
2 (05.12.2021)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Methods of Gathering Location-Specific Information of the Accident and Search and Rescue Mission
7
Innholdet eksisterer ikke på Norsk (bokmål). Bruk English istedenfor.
1201-1078
2 (28.11.2021)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Mikroboks
Når den digitale tilnærmingen til komplekse scenarier med flere skredtatte har mislyktes, kan du bruke finsøk for å løse situasjonen.
18
Norsk (bokmål)
1201-1048
3 (02.12.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Mikrosøkemønster (dynamisk)
Ved hjelp av adaptive alternative søkestrategier kan du løse komplekse situasjoner med flere skredtatte.
19
Norsk (bokmål)
1201-1037
3 (20.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Nødanrop [Mobil / Satelittelefon, Radio, Nødpeilesender]
Varsling av ulykke til redningstjenesten
20
Norsk (bokmål)
1201-1015
6 (07.09.2020)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Nødplan
Sjekkliste for effektiv utførelse av kameratredning.
20
Norsk (bokmål)
1201-1044
4 (21.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Optimalisering av sjansene for å overleve (begravelsesdybde)
Hvordan oppnå “Greatest Good for the Greatest Number” når du mangler redningsressurser? Det anbefales å prioritere de som som ligger nær overflaten eller på gjennomsnittlig begravelsesdybde. Disse krever mindre ressurser for å redde, og de har samtidig større sjanser for å overleve. De som ligger dypt vil kreve mye av ressursene og sannsynligheten for å overleve vil fortsatt være begrenset.
19
Norsk (bokmål)
1201-1039
4 (20.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Oversikt over lederoppgaver i redningsaksjoner
Oppgaver for å lede en redningsaksjon.
9
Norsk (bokmål)
1201-1071
1 (17.10.2021)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Personlig redningsutstyr
Personlig redningsutstyr ved ferdsel i skredterreng
21
Norsk (bokmål)
1201-1007
5 (19.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Posisjonssondering med spiralsøk
Det er mulig å optimalisere startpunktet og graveretningen ved å "kartlegge" den skredtattes posisjon under snøen. Denne metoden krever flere søkestenger. Posisjonssondering reduserer potensialet for mekaniske skader, samtidig som luftveiene kan frigjøres tidligere.
18
Norsk (bokmål)
1201-1043
6 (04.12.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Recco Finsøk
Finsøk med Recco
15
Norsk (bokmål)
1201-1053
3 (21.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Recco Flere Reccosøkere tilgjengelig [Avansert]
Avanserte teknikker for hvordan man søker med Recco når det finnes flere Recco tilgjengelig
14
Norsk (bokmål)
1201-1061
2 (21.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Recco Flere skredtatte
Strategi for hvordan man søker med Recco i situasjoner med flere skredtatte
14
Norsk (bokmål)
1201-1058
2 (21.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Recco Flere som søker med Recco
Strategi for hvordan man gjennomfører søk med flere Recco-søkere
14
Norsk (bokmål)
1201-1056
1 (21.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Recco Forberedelser til søk
Forberedende steg før søk med Recco
16
Norsk (bokmål)
1201-1051
3 (21.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Recco Grovsøk
Grunnleggende grovsøk med Recco.
16
Norsk (bokmål)
1201-1052
5 (21.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Recco Grovsøk [Avansert]
Avansert grovsøk med Recco
14
Norsk (bokmål)
1201-1062
2 (21.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Recco oversikt søkefaser
Oversikt over de ulike søkefasene med Recco
14
Norsk (bokmål)
1201-1055
1 (02.12.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Recco Punktsøk
Punktsøk ved bruk av søkestang i en søkespiral
14
Norsk (bokmål)
1201-1054
2 (21.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Recco Signalsøk
Prosedyrer for Recco signalsøk, og viktige hensyn angående søkebredde og søk i terreng med helning.
16
Norsk (bokmål)
1201-1049
3 (21.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Recco Signalsøk [Avansert]
Avanserte teknikker ved søk med Recco
14
Norsk (bokmål)
1201-1059
3 (21.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Recco Søk etter flere skredtatte
Recco søk etter flere skredtatte
14
Norsk (bokmål)
1201-1065
2 (02.12.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Recco Søk i nærhet av en søkelinje
Søk med Recco i nærheten av en søkelinje
14
Norsk (bokmål)
1201-1063
2 (21.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Recco Søk i par
Strategi for Reccosøk i par
14
Norsk (bokmål)
1201-1057
1 (21.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Recco Søk i umiddelbar nærhet til annet redningspersonell
Søk med Recco i nærhet til annet redningspersonell
14
Norsk (bokmål)
1201-1064
1 (21.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Recco Test og batterier
Prosedyrer for testing og ladding av Recco
16
Norsk (bokmål)
1201-1050
3 (21.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Rescue in Darkness
5
Innholdet eksisterer ikke på Norsk (bokmål). Bruk English istedenfor.
1201-1081
1 (24.01.2022)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Scope of Task for Accident Site Access Management in Organized Avalanche Rescue
To ensure the safety of the rescuers and the efficiency of the rescue operation, access to the accident site must be controlled.
5
Innholdet eksisterer ikke på Norsk (bokmål). Bruk English istedenfor.
1201-1085
1 (24.01.2022)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Scope of Task for Additional Search Means for Organized Avalanche Rescue
4
Innholdet eksisterer ikke på Norsk (bokmål). Bruk English istedenfor.
1201-1096
1 (24.01.2022)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Scope of Task for Air Transport and Air Traffic Coordination in Organized Avalanche Rescue
4
Innholdet eksisterer ikke på Norsk (bokmål). Bruk English istedenfor.
1201-1094
1 (24.01.2022)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Scope of Task for Avalanche Dog Search
5
Innholdet eksisterer ikke på Norsk (bokmål). Bruk English istedenfor.
1201-1089
1 (24.01.2022)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Scope of Task for Documenting the Entire Avalanche Rescue Mission
5
Innholdet eksisterer ikke på Norsk (bokmål). Bruk English istedenfor.
1201-1079
1 (24.01.2022)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Scope of Task for Equipment and Communication in Organized Avalanche Rescue
Tasks for logistics, communication and equipment management.
8
Innholdet eksisterer ikke på Norsk (bokmål). Bruk English istedenfor.
1201-1075
4 (17.10.2021)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Scope of Task for Excavation in Organized Avalanche Rescue
4
Innholdet eksisterer ikke på Norsk (bokmål). Bruk English istedenfor.
1201-1095
1 (24.01.2022)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Scope of Task for Investigation / Evidence / Scene intelligence
5
Innholdet eksisterer ikke på Norsk (bokmål). Bruk English istedenfor.
1201-1086
5 (24.01.2022)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Scope of Task for Leadership Support in Organized Avalanche Rescue
7
Innholdet eksisterer ikke på Norsk (bokmål). Bruk English istedenfor.
1201-1076
2 (17.10.2021)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Scope of Task for Logging, Preparation and Management of Rescuers in Organized Avalanche Rescue
6
Innholdet eksisterer ikke på Norsk (bokmål). Bruk English istedenfor.
1201-1083
1 (24.01.2022)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Scope of Task for Media and Public Relations in Organized Rescue
5
Innholdet eksisterer ikke på Norsk (bokmål). Bruk English istedenfor.
1201-1110
1 (24.01.2022)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Scope of Task for Medical Care in Organized Avalanche Rescue
5
Innholdet eksisterer ikke på Norsk (bokmål). Bruk English istedenfor.
1201-1092
1 (24.01.2022)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Scope of Task for Probe Line Search in Organized Avalanche Rescue
The task or responsibility of “probe line search” in organized avalanche rescue includes search tactical aspects as well as protocolling the searched area, managing the resources and communicating with the accident site leader.
4
Innholdet eksisterer ikke på Norsk (bokmål). Bruk English istedenfor.
1201-1088
1 (24.01.2022)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Scope of Task for Recco Search
The task or responsibility of “Recco search” in organized avalanche rescue includes search tactical aspects as well as protocolling the searched area, managing the resources and communicating with the accident site leader.
4
Innholdet eksisterer ikke på Norsk (bokmål). Bruk English istedenfor.
1201-1090
1 (24.01.2022)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Scope of Task for Site Safety In Organized Avalanche Rescue
5
Innholdet eksisterer ikke på Norsk (bokmål). Bruk English istedenfor.
1201-1084
1 (30.01.2022)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Scope of Task for Transceiver Search in Organized Avalanche Rescue
The task or responsibility of “transceiver search” in organized avalanche rescue includes search tactical aspects as well as protocolling the searched area, managing the resources and communicating with the accident site leader.
4
Innholdet eksisterer ikke på Norsk (bokmål). Bruk English istedenfor.
1201-1091
1 (24.01.2022)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Scope of Task for Transport in Organized Avalanche Rescue
5
Innholdet eksisterer ikke på Norsk (bokmål). Bruk English istedenfor.
1201-1093
1 (24.01.2022)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Search Means For Urban Avalanche Search and Rescue (UAvSAR)
When an avalanche destroys residential areas, or buries vehicles and trains, buried subjects are not equipped with a transceiver or Recco reflector. The search therefore has to focus on generic characteristics and is furthermore complicated by the interference of metal parts and debris.
5
Innholdet eksisterer ikke på Norsk (bokmål). Bruk English istedenfor.
1201-1097
1 (24.01.2022)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Search Means in Organized Avalanche Rescue
4
Innholdet eksisterer ikke på Norsk (bokmål). Bruk English istedenfor.
1201-1080
1 (24.01.2022)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Selvtest og batteritest
22
Norsk (bokmål)
1201-1005
7 (17.06.2020)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Sikkerhets- og nødutstyr
Nødutstyr i skredterreng
21
Norsk (bokmål)
1201-1004
6 (17.06.2020)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Skredtatte uten skredsøker
Kameratredning i tilfeller hvor den skredtatte ikke har skredsøker
 
19
Norsk (bokmål)
1201-1041
6 (21.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Snøtransportutgraving, Fjerning av snømasser
Effektiv fjerning av akkumulert snø i utgangen forhindrer at snøtransportkanalen blir trangere og ineffektiv.
19
Norsk (bokmål)
1201-1025
3 (27.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Snøtransportutgraving, første visuelle kontakt
Metode når første visuelle kontakt er oppnådd med pasienten
19
Norsk (bokmål)
1201-1028
5 (05.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Snøtransportutgraving, Koordinator/graveleder
Kriterier for når tid det er verdt å utpeke en koordinator/graveleder
18
Norsk (bokmål)
1201-1034
4 (20.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Snøtransportutgraving, Kutte snøblokker
Kutt blokker når snøen er for hard til å padle eller skyfle.
19
Norsk (bokmål)
1201-1027
2 (05.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Snøtransportutgraving, lengde på snøtransportkanalen
Å bestemme den optimale lengden på snøtransportkanalen basert på begravelsesdybde og terrengets helling
19
Norsk (bokmål)
1201-1033
5 (07.12.2021)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Snøtransportutgraving, Optimalt antall gravere
Beregning av det optimale antallet redningspersoner som graver
19
Norsk (bokmål)
1201-1035
4 (20.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Snøtransportutgraving, Rotasjon
Rotasjon av redningspersonene under utgravingen. Dette forhindrer utmatting og sikrer effektiv graving over tid.
18
Norsk (bokmål)
1201-1024
3 (27.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Snøtransportutgraving, Start / oppstilling av gravere
Teknikk for å grave frem skredtatte der det er klare definisjoner på hvor graverne skal jobbe og hvor gravingen skal starte.
19
Norsk (bokmål)
1201-1021
4 (27.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Snøtransportutgraving, Transport av snø
Ergonomisk graving og definisjon av bredden på utgravingsområdet
18
Norsk (bokmål)
1201-1022
4 (27.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Snøtransportutgraving, Å skape bedre plass for medisinsk behandling
Når man skal gjøre utgravingsplassen større for å gjøre medisinsk behandling eklere.
19
Norsk (bokmål)
1201-1036
6 (26.01.2021)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Special Considerations Concerning the Search For Passengers of Vehicles in Avalanche Rescue
5
Innholdet eksisterer ikke på Norsk (bokmål). Bruk English istedenfor.
1201-1109
1 (24.01.2022)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Strategi for søk med søkestang, Handlingsoversikt
Systematisk handlingsoversikt ved søk i søkelinjer
17
Norsk (bokmål)
1201-1066
7 (21.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Søk med søkestang: Punktsøk med søkespiral
Teknikk for punktsøk
17
Norsk (bokmål)
1201-1067
6 (21.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Søk med søkestang: Søkelinje - Finsøk
Teknikker for finsøk i søkelinje
17
Norsk (bokmål)
1201-1069
5 (21.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Søk med søkestang: Søkelinje - Grovsøk
Teknikker for grovsøk i søkelinje
17
Norsk (bokmål)
1201-1068
6 (22.07.2021)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Søkefaser ved bruk av skredsøker i skredredning
Denne oversikten viser de fire søkefasene ved bruk av skredsøkeren. Denne handlingssekvensen gjør søket etter skredtatte effektivt og systematisk.
21
Norsk (bokmål)
1201-1012
4 (19.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Søkestrategi ved flere skredtatte
Prosedyrer for å løse scenarier ved hjelp av skredsøker der flere personer er tatt i skred. Førstevalget vil være å benytte seg av den brukervennlige og effektive merkingsfunksjonen til skredsøkeren. Samtidig er det bra å vite, basert på pålitelige kriterier, når tid det er på tide å bytte til en alternativ søkestrategi: Statisk mikrosøkemønster eller tre-sirkel metoden.
19
Norsk (bokmål)
1201-1020
3 (03.02.2021)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Unngå forstyrrelser
Viktige tiltak for å unngå forstyrrelser under et søk.
21
Norsk (bokmål)
1201-1008
6 (19.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Urban Avalanche Search and Rescue (UAvSAR) Special Considerations and Tools
When an avalanche destroys residential areas, rescue includes challenges and complexities of avalanche and urban search and rescue. Thus, special considerations have to be taken into account for the efficiency of the rescue and the safety of the rescue mission. When an avalanche destroys residential areas, rescue includes challenges and complexities of avalanche and urban search and rescue. Thus, special considerations have to be taken into account for the efficiency of the rescue and the safety of the rescue mission.
5
Innholdet eksisterer ikke på Norsk (bokmål). Bruk English istedenfor.
1201-1098
2 (24.01.2022)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer