Teme

MountainSafety.info trenutno razvija dodatne teme. Po tem, ko se je "Reševanje v snežnem plazu" zgodilo naključno, je Gorska nujna medicina naslednji logičen korak, saj je optimalna interakcija med reševanjem v snežnem plazu in začetnim zdravljenjem na kraju samem ključnega pomena za pozitiven izid. MountainSafety.info pa ni vezan le na lavinske ali zimske teme, njegova vsebina bo v prihodnosti zajemala vse vidike, povezane z varnostjo v gorskem okolju, ki zajemajo teme, povezane s stenami, ledom, ledeniki, navigacijo, gorskim vremenom, odločanjem itd.
Doslednost vsebine in terminologije v okviru teme in sorodnih tem je ključna prednost vsebine MountainSafety.info. Vse prevode opravijo izkušeni člani delovne skupine, ki so 100% seznanjeni z metodami, tehnikami, sistemi in strategijami iz operativnega in učnega vidika.
Da bi dosegli te cilje, člani delovnih skupin MountainSafety.info tesno sodelujejo ne le pri ustvarjanju gradiv, temveč tudi izvajajo skupne tečaje, da bi zagotovili visoko raven poenotenja in praktično razumevanje.
Reševanje v snežnem plazu
Raziščite
Prva pomoč / Gorska nujna medicinska pomoč
Vsebina se trenutno razvija v sodelovanju s člani delovnih skupin, ki predstavljajo različne države in uporabniške skupine.
Raziščite