Izberite uporabniško skupino

Reševanje v snežnem plazu

87 / 87 Elementi
Določanje položaja telesa s spiralnim sondiranjem
Z določanjem položaja telesa s spiralnim sondiranjem je možno doseči optimalno mesto za začetek odkopavanja s "Tekoči trak".  Na ta način se izognemo možnim poškodbam zasutega med odkopavanjem in skrajšamo čas dostopa do glave.
18
Slovenščina
1201-1043
6 (04.12.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Faze iskanja pri iskanju z lavinsko napravo
Ta pregled postopka vam prikaže štiri faze iskanja z lavinsko napravo. To je tudi zaporedje opravil, ki omogočijo učinkovito in sistematično iskanje zasutega.
21
Slovenščina
1201-1012
6 (19.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Fino iskanje v križih
Tehnika iskanja z nparavo, da določimo najbolj točno mesto preden začnemo sondirati.
21
Slovenščina
1201-1017
6 (19.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Globoko zasuti - Fino iskanje v krogu
Natančna tehnika iskanja zelo globoko zasutih, zasutih v razpokah, ...
18
Slovenščina
1201-1047
11 (21.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Gorski teren, odročen teren, naloge vodje
Naloge pri vodenju reševanja ob nesreči v plazu.
9
Slovenščina
1201-1071
3 (17.10.2021)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Gorsko okolje, Odmaknjen teren, Izkopavanje v posebnih okoliščinah
6
Slovenščina
1201-1082
1 (24.01.2022)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Gorsko okolje, Odmaknjen teren, Reševanje ponoči
5
Slovenščina
1201-1081
1 (24.01.2022)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Idealno razmerje med hitrostjo in natančnostjo
Idealno razmerje med hitrostjo iin natančnostjo skanja vodi z najboljšemu rezultatu iskanja. Najhitreje, kot je mogoče, natančno, kot je nujno.
20
Slovenščina
1201-1016
5 (19.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Iskanje signala - napredno
Iskanje signala za napredne uporabnike s posebno proceduro primerno za zelo velike plazove ali ko plaz žrtev potisne pod vidni konec plazovine. Vsebuje pomembne informacije o omejitvah iskalnega območja.
17
Slovenščina
1201-1042
16 (26.01.2021)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Iskanje v Mikro pasovih (dinamično)
Reševanje problema več hkrati zasutih z prilagojeno iskalno metodo
19
Slovenščina
1201-1037
13 (20.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Izboljšajte možnost preživetja (Globina zasutja)
Kako doseči "največjo korist za največje število", če vam primanjkuje sredstev za reševanje? Ker zasute osebev plitvi in povprečni globini potrebujejo manj časa in imajo večje možnosti za preživetje, se priporoča, da jih  obravnavamo prednostno pred izkopavanjem globoko zasutih, ki zasedejo veliko reševalcev in časa, verjetnost preživetja pa je minimalna.
19
Slovenščina
1201-1039
6 (20.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Izogibanje motnjam
Pomembni postopki, da se izognemo motnjam med uporabo lavinske naprave.
21
Slovenščina
1201-1008
9 (19.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Kako si razlagamo ...
Sposobnost pravilne razlage pokazatelja razdalje in izdelava miselnega vzorca za reševanje z uporabo informacij, ki jih nudi naprava je ključ do uspeha. Pravilno razumevanje situacije omogoča izbiro prave odločitve o najboljši strategiji reševanja.
21
Slovenščina
1201-1019
7 (18.01.2021)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Kako uporabiti analogni ton za izboljšanje vašega miselnega vzorca
Uporaba anlognega zvoka in napredni, moderni način dela, kot je na primer "kontrola zvoka" omogoča lažje učenje in razumevanje situacije. Z uporabo analognega zvoka smo uspešnejši pri izdelavi miselnega vzorca.
18
Slovenščina
1201-1038
7 (26.01.2021)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Kje kopati, ko je dotik s sondo nemogoč
Postopki iskanja in izkopavanja, ko je dotik s sondo onemogočen ali neuspešen zaradi globine zasutja in/ali je plazovina "pokrita" s skalami, drevjem, ...
19
Slovenščina
1201-1040
5 (20.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Klic v sili (Mobilni/satelitski telefon, Radijski oddajnik, ...)
Sporočilo o nesreči reševalcem
20
Slovenščina
1201-1015
9 (07.09.2020)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Lavinska naprava in varnost
9
Slovenščina
1201-1113
4 (05.12.2021)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Mestna območja, ceste, železnica, URSAR (iskanje in reševanje v urbanih okoljih)
6
Slovenščina
1201-1098
2 (24.01.2022)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Metode za zbiranje informacij o lokaciji nesreče in reševalne akcije
7
Slovenščina
1201-1078
1 (28.11.2021)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Mikro okvir
Rešuje problem iskanja več zasutih hkrati med finim iskanjem, ko nači iskanja z "digitalnim" načinom ni uspešen.
18
Slovenščina
1201-1048
7 (02.12.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Motnje: Razumemo, zanamo, odpravimo
Razumevanje katere težave lahko povzročijo motnje, kako razločiti pravi signal od lažnega  in kako iskati v zelo neugodnih pogojih.
19
Slovenščina
1201-1031
7 (19.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Način iskanja, ko je zasutih več oseb hkrati
Postopek za rešitev primera z lavinsko napravo, ko je zasutih več oseb hkrati. Izbira prednosti uporabnikom prijaznih in učinkovitih funkcij označevanja je prva izbira. Na podlagi zanesljivih meril je koristno določiti, kdaj je čas za prehod na alternativno strategijo iskanja:Iskamje v Mikro pasovih ali Metoda treh krogov.Postopki za reševanje več scenarijev pokopa s sprejemnim oddajnikom. Izbira prednosti uporabnikom prijaznih in učinkovitih funkcij označevanja je prva izbira.
19
Slovenščina
1201-1020
12 (03.02.2021)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Način nošenja naprave
Kako najprimerneje nositi lavinsko napravo.
21
Slovenščina
1201-1006
6 (19.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Načrt iskanja
Kontrolni list za boljše načrtovanje tovariške pomoči.
20
Slovenščina
1201-1044
5 (21.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Obseg nalog pri iskanju z reševalnimi psi
5
Slovenščina
1201-1089
1 (24.01.2022)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Obseg nalog pri organizaciji dodatnih iskalnih aktivnostih v organiziranem reševanju
5
Slovenščina
1201-1096
1 (24.01.2022)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Obseg nalog pri organizaciji dostopa do kraja nesreče pri organiziranem reševanju
Za zagotovitev varnosti reševalcev in učinkovitosti reševalne akcije je treba nadzorovati dostop do kraja nesreče.
5
Slovenščina
1201-1085
1 (24.01.2022)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Obseg nalog pri organizaciji izkopavanja v organiziranem reševanju
5
Slovenščina
1201-1095
1 (24.01.2022)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Obseg nalog pri organizaciji medicinske obravnave v organiziranem reševanju
5
Slovenščina
1201-1092
1 (24.01.2022)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Obseg nalog pri organizaciji opreme in komunikacije v organiziranem reševanju
Naloge za vodjo logistike, komunikacije in opreme.
8
Slovenščina
1201-1075
4 (17.10.2021)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Obseg nalog pri organizaciji PR v organiziranem reševanju
6
Slovenščina
1201-1110
2 (24.01.2022)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Obseg nalog pri organizaciji transporta v organiziranem reševanju
5
Slovenščina
1201-1093
1 (24.01.2022)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Obseg nalog pri organiziranju varnosti na mestu nesreče vorganiziranem reševanju
5
Slovenščina
1201-1084
1 (30.01.2022)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Obseg nalog pri usklajevanju zračnega in zemeljskega prometav organiziranem reševanju
5
Slovenščina
1201-1094
1 (24.01.2022)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Obseg nalog za dokumentiranje celotne reševalne akcije
5
Slovenščina
1201-1079
1 (24.01.2022)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Obseg nalog za podporo vodstvu pri organizirani reševalni akciji v snežnem plazu
7
Slovenščina
1201-1076
3 (17.10.2021)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Obseg nalog za pripravo in upravljanje reševalcev v organizirani reševalni akciji
6
Slovenščina
1201-1083
1 (24.01.2022)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Obseg nalog za Raziskava / Evidence / Preiskava območja
5
Slovenščina
1201-1086
1 (24.01.2022)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Odkopavanje "Tekoči trak": Dodaten prostor za NMP
Kdaj povečati izkopani rostor za delovanje NMP.
19
Slovenščina
1201-1036
8 (26.01.2021)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Odkopavanje "Tekoči trak": dolžina kanala
Določitev optimalne dolžine "Tekočega traku" v odvisnosti od globine zasutega in naklona pobočja.
19
Slovenščina
1201-1033
6 (07.12.2021)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Odkopavanje "Tekoči trak": Koordinator
Kdaj določiti koordinatorja izkopavanja?
18
Slovenščina
1201-1034
6 (20.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Odkopavanje "Tekoči trak": Menjava
Menjave kopačev v postavitevi "Tekoči trak", da se izognemo poškodbam in dosežemo boljšo učinkovitost.
18
Slovenščina
1201-1024
7 (27.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Odkopavanje "Tekoči trak": Odstranjevanje snega
Učinkovito odstranjevanje snega, ki se nabira na koncu  "Transportnega traku", da se izognemo neučinkovitosti.
19
Slovenščina
1201-1025
6 (27.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Odkopavanje "Tekoči trak": Optimalno število kopačev
Določitev optimalnega števila kopačev za "Tekoči trak"
19
Slovenščina
1201-1035
8 (20.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Odkopavanje "Tekoči trak": Prvi vidni kontakt z zasutim
Postopek ob prvem kontaktu z zasutim!
19
Slovenščina
1201-1028
9 (05.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Odkopavanje "Tekoči trak": razmeščanje kopačev
Najboljša tehnika za odkopavanje zasutih z jasno definicijo kako so porvnani kopači in kje začnejo kopati.
19
Slovenščina
1201-1021
11 (27.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Odkopavanje "Tekoči trak": Sekanje blokov
Sekaj bloke, ko je površina pretrda za "pometanje".
19
Slovenščina
1201-1027
4 (05.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Odkopavanje "Tekoči trak": Transport snega
Ergonomsko odkopavanje in določitev širine "Tekočega traku".
18
Slovenščina
1201-1022
7 (27.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Odkopavanje, "Tekoči trak": osnovna postavitev
Osnovni "Tekoči trak" omogoča učinkovito izkopavanje zasutega že z minimalnim treningom. Način izkopavanja je prilagojen različnim globinam zasutja. Posebni primeri so lahko rešeni bolj učinkovito s poznavanjem napredne metode "Tekoči trak".
21
Slovenščina
1201-1010
10 (18.07.2022)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Optimizacija možnosti preživetja za vse zasute osebe
Kako doseči "Najboljši izplen za največje število", ko imamo na voljo premalo reševalcev. Govorimo o globini zasutja, terenu, ovirah, prisotnosti življenskih funkcij, ko pravilna odločitev o zaporedju opravil  vodi k boljšemu uspehu. Zasuti z večjimi možnostmi za preživetje  ima prednost.
18
Slovenščina
1201-1046
7 (21.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Osebna reševalna oprema
21
Slovenščina
1201-1007
5 (19.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Posebnosti pri iskanju voznikov in potnikov zasutih vozil v organiziranem reševanju
6
Slovenščina
1201-1109
2 (24.01.2022)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Pristajanje letala
Podobnost med pristajanjem letala in različnimi fazami iskanja z lavinsko napravo  vsebuje veliko pomembnih "pravil", mot je na primer razmerje med hitrostjo iskanja in natančnostjo iskanja ali razdalje lavinske naprave od površine snega.
21
Slovenščina
1201-1009
10 (19.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Razdelitev vodenja celotne reševalne akcije na naloge vodenja, specifične za lokacijo ali reševalno enoto
Na podlagi obsega kraja nesreče, kompleksnosti reševalne akcije in delovne obremenitve bo morda potrebna dodelitev vodstvenih nalog, specifičnih za lokacijo in reševalno enoto.
6
Slovenščina
1201-1107
2 (24.01.2022)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Razmerje med hitrostjo, natančnostjo in ločljivostjo
Hitrost iskanja, natančnost in ločljivost (mreža) predstavljajo tri ključe za generično teorijo iskanja. Za napredne iskalce, ki razumejo interakcijo med temi tremi spremenljivkami in praktično uporabnostjo je to ključ za uspeh v katerikoli situaciji iskanja.
18
Slovenščina
1201-1045
9 (21.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Recco: Faze iskanje, Pregled
Pregled faz iskanja z Recco napravo.
15
Slovenščina
1201-1055
9 (02.12.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Recco: Fino iskanje
Fino iskanje z Recco napravo
15
Slovenščina
1201-1053
6 (21.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Recco: Iskanje naslednjega zasutega
Iskanje z Recco naslednjega zasutega.
15
Slovenščina
1201-1065
8 (02.12.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Recco: Iskanje signala
Postopek iskanja signala Recco in vse pomembne točke glede širine  iskalnega traku in iskanja na nagnjenem terenu.
16
Slovenščina
1201-1049
9 (21.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Recco: Iskanje signala [Napredno]
Napredne tehnike uporabe Recco naprave.
15
Slovenščina
1201-1059
10 (21.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Recco: Iskanje v bližini drugih reševalcev
Iskanje z Recco v bližini drugih reševalcev.
15
Slovenščina
1201-1064
7 (21.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Recco: Iskanje v smeri
Začetno iskanje v smeri z Recco napravo.
16
Slovenščina
1201-1052
8 (21.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Recco: Iskanje v smeri [Napredno]
Napredno iskanje z Recco v smeri.
15
Slovenščina
1201-1062
7 (21.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Recco: Iskanje, dva iskalca
Strategija iskanja z Recco, ko sta na voljo dva reševalca.
15
Slovenščina
1201-1057
6 (21.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Recco: Iskanje, več iskalcev hkrati
Strategija iskanja z Recco z več reševalci hkrati.
15
Slovenščina
1201-1056
7 (21.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Recco: Priprava na iskanje
Koraki, ki jih moramo narediti pred začetkom iskanja z Recco.
16
Slovenščina
1201-1051
6 (21.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Recco: skanje v bližini sonderske vrste
Iskanje z Recco v bližini sonderske vrste.
15
Slovenščina
1201-1063
7 (21.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Recco: Test naprave in baterije
Test naprave Recco in polnjenje baterij.
16
Slovenščina
1201-1050
7 (21.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Recco: Točkovno iskanje/sondiranje
Točkovno iskanje s spiralno tehniko sondiranja.
15
Slovenščina
1201-1054
6 (21.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Recco: Več hkrati zasutih
Strategija iskanja z Recco, ko imamo več hkrati zasutih.
15
Slovenščina
1201-1058
7 (21.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Recco: Več reševalcev hkrati [Napredno]
Napredne tehnike uporabe Recco naprave z več reševalci hkrati.
15
Slovenščina
1201-1061
7 (21.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Scope of Task for Probe Line Search in Organized Avalanche Rescue
The task or responsibility of “probe line search” in organized avalanche rescue includes search tactical aspects as well as protocolling the searched area, managing the resources and communicating with the accident site leader.
4
Vsebina ne obstaja v Slovenščina. Uporabi Angleško namesto
1201-1088
1 (24.01.2022)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Scope of Task for Recco Search
The task or responsibility of “Recco search” in organized avalanche rescue includes search tactical aspects as well as protocolling the searched area, managing the resources and communicating with the accident site leader.
4
Vsebina ne obstaja v Slovenščina. Uporabi Angleško namesto
1201-1090
1 (24.01.2022)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Scope of Task for Transceiver Search in Organized Avalanche Rescue
The task or responsibility of “transceiver search” in organized avalanche rescue includes search tactical aspects as well as protocolling the searched area, managing the resources and communicating with the accident site leader.
4
Vsebina ne obstaja v Slovenščina. Uporabi Angleško namesto
1201-1091
1 (24.01.2022)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Search Means in Organized Avalanche Rescue
4
Vsebina ne obstaja v Slovenščina. Uporabi Angleško namesto
1201-1080
1 (24.01.2022)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Selftest in test baterij
Informacije o "self testu" naprave in testu baterij
22
Slovenščina
1201-1005
9 (17.06.2020)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Skupinski test
S skupinskim testom preverimo ali jsooddajniki članov skupine pravilno vklopljeni. Ta sistematični pristop omogoča vsakodnevno kvantitativno preverjanje signala, saj se preizkus izvaja na določeni preskusni razdalji z minimalnimi zahtevami za jakost polja in občutljivost sprejemnika. Medtem ko enosmerni test skupine preverja samo funkcijo oddajanje signala in funkcijo ISKANJE vodje skupine, dvosmerni test preverja ISKANJE in pošiljanje udeležencev in vodje.
21
Slovenščina
1201-1013
8 (08.12.2020)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Sondiranje: Sondiranje območja v pravokotni špirali
Tehnika sondiranja majhnega območja.
18
Slovenščina
1201-1067
9 (21.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Sondiranje: Sondiranje terena - Fino sondiranje
Tehnika finega sondiranja
18
Slovenščina
1201-1069
6 (21.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Sondiranje: Sondiranje terena - Sondiranje v vrsti
Tehnika sondiranja v vrsti.
18
Slovenščina
1201-1068
6 (22.07.2021)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Sredstva za iskanje in reševanje v snežnih plazovih v urbanem okolju (URSAR)
Ko snežni plaz zajame stanovanjska območja ali zasuje vozila in vlake, zasuti subjekti niso opremljeni z lavinsko napravo ali Recco odbojnikom. Iskanje se mora zato osredotočiti na splošne značilnosti terena, ki ga dodatno otežujejo motnje različnih kovinski kosov v plazovini.
6
Slovenščina
1201-1097
1 (24.01.2022)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Strategija sondiranja: Zaporedje opravil
Sistematično zaporedje opravil temelji na priporočilu ICAR AVA REC 11.
18
Slovenščina
1201-1066
11 (21.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Več hkrati zasutih
Zaporedje opravil, ko rešujemo scenarij več hkrati zasutih z uporabo funkcije "označi".
21
Slovenščina
1201-1011
7 (19.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Več reševalcev med finim iskanjem in točkovnim določanjem signala
Najbolj učinkovita raba možnosti, ko je več reševalcev navzočih pri izvajanju zadnjih dveh faz iskanja. Zaradi jasnih navodil in fizično ločenima poljema dela, reševalci prihranijo čas, kar vodi k  večji možnosti preživetja.
20
Slovenščina
1201-1018
5 (19.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Zaščitna in varnostna oprema
Zaščitna in varnostna oprema na plazovitem terenu.
21
Slovenščina
1201-1004
6 (17.06.2020)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Zbiranje in dokumentiranje lokacijskih informacij o nesreči in reševalni akciji
7
Slovenščina
1201-1077
2 (17.10.2021)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Če je zasuti brez naprave
Postopek tovariške pomoči v primeru, ko zasuti nima lavinske naprave.
19
Slovenščina
1201-1041
7 (21.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti