Val av användargrupp
Ändra anpassad konfiguration
Laddar förhandsvisning
Förhandsvisning är inte tillgänglig nu

Positionssondering med spiralsondering

Laddar förhandsvisning
Förhandsvisning är inte tillgänglig nu
Genom att fastställa positionen på den begravda, genom flera sondträffar med sondspiral, är det mäjligt att optimera startpunkten och riktningen på snötransportbandet. Detta minskar risken för mekaniska skador och tiden till friläggande av huvudet.
16
1201-1043
5 (04.12.2019)
Priset beror på användargrupp och applikation.
För att beräkna priset, lägg ett element i kundvagnen och välj användargrupp och applikation.